Du er en av mange ungdommer som nå står foran ditt første stortingsvalg. Ditt engasjement og ditt valg er viktig for at samfunnet skal virke og for å sikre at alle blir hørt.

Mange lurer nok på hvilket parti de skal stemme på, eller om de i det hele tatt skal bruke stemmeretten sin. Er du en av disse? Det er i tilfellet ikke noe rart. Det er slett ikke lett å finne fram i jungelen av partier, -med ulike verdier og meninger.

Politikk er viktig og faktisk kjempespennende. Politikk har konsekvenser for mye av det du gjør hver dag, fra du står opp og til du legger deg. Hvordan kvaliteten på innholdet i skolen er, hvor mange lærlingeplasser kommunen har, hvor ofte bussen går, hvor godt det er brøyta og hvor godt helsetilbud kommunen har. – Alt dette er eksempler på politikk og områder og tjenester som politikerne bestemmer over.

Din stemme teller! Når du bruker stemmeretten din, er du med på å avgjøre hvordan samfunnet skal være de neste fire årene.

Arbeiderpartiet sine kjerneverdier er frihet, likhet og solidaritet, og vi har disse tre hovedsakene ved dette stortingsvalget:

· Arbeid til alle er jobb nummer én!

· Sterkere velferd i hele landet!

· En rettferdig klimapolitikk!

Du kan enkelt søke etter de temaene som er viktigst for deg på www.arbeiderpartiet.no, og se om du er enig med vår politikk for fremtiden. Vi har også laget en 100-dagersplan med en oversikt over saker vi vil vedta innen de første 100 dagene om vi kommer i regjering.

Om du har andre spørsmål, finner du oss også på facebook, «Inderøy Arbeiderparti», hvor vi svarer på det du måtte lure på!

Bruk stemmeretten din – dette er et viktig valg for velferden, for klimaet og for fremtiden din. Godt valg!

Vårinn Andersen Melhus