Gå til sidens hovedinnhold

Kjære innbyggere og ansatte i Inderøy

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De siste dagene har vi virkelig opplevd å være en del av verden, der koronaen for alvor også kom til vårt trygge lokalsamfunn. Vi har fått kjenne hvilke utfordringer pandemien gir på mange områder. De siste dagene har vi dessuten nok en gang sett hva vårt lokalsamfunn er i stand til når det røyner på.

Fra kommunens politiske og administrative ledelse ønsker vi å berømme hvordan inderøyningene, både innbyggere og ansatte, håndterer at vi står i en svært alvorlig situasjon, som fortsatt ikke er over.

I romjula ble det kjent at vi hadde et smitteutbrudd som ble koblet til ansatte på en enkelt barnehage i kommunen. Gjennom offensiv håndtering av de berørte og smittesporingsteamet i kommunen, ledet an av kommuneoverlegen ser det ut til at vi begynner å få dette utbruddet under kontroll. Vi vet at det er krevende å bli satt i karantene og isolasjon, men den raske håndteringen fra alle dere som var involvert her, har dere gjort en kjempejobb med å begrense smittespredningen gjennom deres innsats. Takk og takk.

Så skjedde det vi som nasjon har jobbet intenst for å unngå siden koronaen kom til lands i fjor, vi fikk smitte inn i bofellesskapet på Næss. Svært mange har gjort en formidabel innsats med å legge om sine vaner for sosial kontakt og annet for å forhindre dette, men til tross for dette så har det kommet korona inn hos våre mest sårbare. Det vi kjenner fra andre kommuner som har eksplosive utbrudd er at svært mange mennesker ikke utvikler symptomer, og får sånn sett ingen mistanke om smitte – og det er ikke mange uker siden hele Trøndelag hadde det laveste smittetrykket i Norge. Nå ser også vi i vårt lokalsamfunn at denne pandemien sprer seg svært raskt.

Som en følge av rask smittesporing, igjen ledet an av kommuneoverlegen, så ble nesten alle faste ansatte satt i karantene. 2 av våre ansatte har så langt fått konstatert positiv test, men de øvrige må likevel være i karantene ut perioden, fordi karantenen også skal forebygge videre smitte. De ansatte på Næss som er i karantene fungerer samtidig som veiledere og mentorer pr. telefon for alle de som har måttet inn som ekstravakter på Næss. Dette er helt uvurderlig for å få tjenesten til å gå rundt – det er de som kjenner brukerne. Samtidig er det andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten må ta et ekstra tak for å få turnusene til å gå rundt. Det er ingen tvil om at dette er en alvorlig og krevende situasjon, og vi er svært takknemlig for den måten som ansatte på Næss, og de øvrig ansatte i helse- og omsorgstjenesten håndterer og har håndtert denne krisen på. Dette er et meget godt eksempel på at vi er best – i lag!

Vi er videre takknemlige for at flere mennesker med helsefaglig bakgrunn har stilt seg til disposisjon for å ta vakter. Det er flott at vi har en slik kapasitet å kunne ty til når vi er i en situasjon som denne.

På bakgrunn av smitteutviklingen i Inderøy ble det vedtatt å heve driften i våre barnehager og skoler til rødt nivå på meget kort varsel. Dette er løst på en veldig god måte fra dedikerte ansatte, og samarbeidsvillige heimer.

Vi har stor forståelse for at det finnes et enormt informasjonsbehov blant våre innbyggere. Dette forsøker vi å følge opp på en så bra som mulig måte ved at vi legger ut fortløpende oppdaterte pressemeldinger på vår hjemmeside og Facebookside. I tillegg gjennomfører vi et webinar førstkommende søndag kl 11:00, der blant annet vår kommuneoverlege deltar. Her kan alle som melder seg på stille spørsmål direkte.

Avslutningsvis, på kort tid mobiliserte naboer, næringsliv og frivillighet for sine medmennesker da det ble behov for det. Per i dag har vi rundt 300 mennesker i karantene i Inderøy kommune, alle disse gjør en formidabel innsats for å stoppe smittespredningen. Denne uken startet vi med vaksinering i Inderøy – så selv om vi fortsatt må forvente en periode med økt smitte og strenge smitteverntiltak, er det utsikter til at vi nærmer oss målet der fremme, hjertelig takk til dere alle som står på hver dag for at skadene skal bli så små som mulig for alle i Inderøy gjennom denne uvirkelige fasen av moderne tidsregning.

Med største takknemlighet fra ordfører Ida Stuberg og kommunedirektør Peter Ardon

Kommentarer til denne saken