Gå til sidens hovedinnhold

Kjære sambygdinger

Kommunal info

Slutten av romjula og starten på det nye året ble en tøff påminnelse om at vi er en del av verden, og at også vi blir direkte berørt av pandemien. Mange stod på sent og tidlig i den kommunale organisasjonen, lokalsamfunnet fulgte opp på eksemplarisk vis – og i sum er det kjekt at vi kan konstatere at vi sammen også aksler en slik krise. Samtidig er det fortsatt nødvendig å støtte opp om de nasjonale retningslinjene – og sakte, men sikkert øker vaksinasjonsdekningen også for oss i Inderøy.

Denne uken kom oppdaterte tall fra SSB, og disse viser at vi dessverre har hatt en tilbakegang i antall innbyggere gjennom 2020. Dette gir seg utslag i reduserte rammetilskudd fra staten, og vi må stadig ha trykk på vårt utviklingsarbeid.

Det pågår mange ulike satsinger rundt om i hele kommunen. I Mosvik begynner beboere og ansatte å bo seg inn i nye lokaler i Mosvik Omsorgs- og Aktivitetssenter (MOAS), selv om det ble en krevende start. Det er etablert en egen Facebook side, og der kan alle følge med på aktiviteter som finner sted gjennom uken.

På Lensmyra pågår arbeidet for fullt med tilrettelegging av næringsarealer, nå under navnet Røra Næringspark, og styret for utbyggingsselskapet er godt i gang med promotering av tomtene. Videre er arbeidet påbegynt med Rørahallene noe som vil gi treningsfasiliteter for klubben med OL-ambisjoner.

I Straumen tar tomten til det nye Helsebygget form. Flere er i gang med forberedelser for kommende sommersesong, der vi på best mulig vis skal legge til rette for å ta imot besøkende til landets mest attraktive by, samtidig som vi er i en omfattende byggeprosess i sentrum.

På Jætåsen er arbeidet i gang med det nye oppvekstsenteret, som gir arbeid til lokale entreprenører i byggefasen, og etter hvert gode opplæringsarenaer for barn og arbeidsforhold for ansatte.

Ved de tre bryggene Kjerknesvågen, Skjelvågen og Hylla ser vi sammen på mulighetene for å kunne tilby innbyggere og tilreisende matservering i sommer i form av pop-up restauranter. Lykkes vi med dette, blir det verdifulle tilskudd til aktivitet og trivsel for mange langs «Den Fagre Fjordvei».

Til sist er det gledelig å konstatere at fjoråret gjøres opp med et positivt regnskapsresultat, og det er grunn til å gi honnør til alle ansatte i organisasjonen for en formidabel innsats i et krevende 2020. Takk! Vi kjenner utfordringsbildet lengre fram, og det er stadig viktig å opprettholde omstillingsarbeidet som veldig mange har inntatt et offensivt forhold til, slik at vi skal greie å levere gode tjenester til innbyggerne i Inderøy også i framtida.

Nå nærmer vi oss enden på Peter Ardon sin tid som kommunedirektør her i Inderøy, og selv om kommunestyret gjerne hadde sett at han hadde fortsatt i stillingen, ønsker vi han lykke til med nye utfordringer på Innherred.

Lysere dager, og fuglekvitter gir stadig grunn til håp om at det blir bedre – ønsker deg en fin vår.

Mvh Ida

Kommentarer til denne saken