– I sykehusene er pandemien ikke over, skriver Helse Nord-Trøndelag i en pressemelding torsdag.

Tidligere i uka hadde helseforetaket tolv pasienter som var innlagt med behov for smitteverntiltak på grunn av covid-19. Avdelingene har også meldt fra om et økende antall pasienter og pårørende som møter ved sykehusene med pågående luftveisinfeksjon og nylig påvist koronainfeksjon.

– I sykehusene behandles pasienter med annen alvorlig sykdom eller svekket immunforsvar, og de har fortsatt en betydelig risiko for å få alvorlig forløp av en covid-19-infeksjon, poengterer HNT.

– Selv om HNT ikke lengre har mange sykemeldinger på grunn av covid-19 er det behov for at ansatte ved sykehusene har mulighet for å benytte beskyttelsesutstyr i kontakt med pasienter med smitte, og særlig viktig er dette for ansatte som selv har risiko for å få alvorlig forløp av covid-19, heter det videre i pressemeldingen.

På bakgrunn av dette kommer altså sykehusene med oppfordring om å melde fra om luftveisinfeksjon eller nylig påvist koronasmitte, slik at nødvendige smitteverntiltak kan gjennomføres for å unngå videre spredning av smitte. Pasientene vil også få informasjon om dette i en SMS i forkant av planlagte timer.

Helse Nord-Trøndelag opplyser at det er fast besøkstid på de nordtrønderske sykehusene mellom klokka 17 og 19. Denne ble innført 20. juni.