Kommuneøkonomien i Inderøy

Av

– Jeg har bodd på samme plassen hele mitt liv, født i Verran, yrkesaktiv i Mosvik, pensjonist i Inderøy og så dør jeg sannsynligvis i Steinkjer. Det er mye som tyder på at det vil skje, skriver Per Vennes i dette leserinnlegget.