Krevde at naboene skulle utbedre 250 meter grusvei - tapte og må betale 91.700 i saksomkostninger

Den misfornøyd grunneieren i Inderøy mente gårdsveien var for smal og dårlig. Gikk til sak mot det lokale veilaget.