Gå til sidens hovedinnhold

Krisen i fastlegeordningen har nådd Inderøy kommune

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ole Håkon Kvelstad Hallem, hovedtillitsvalgt og fastlege ved Inderøy legekontor, gikk ut i Inderøyningen 21. mai med håp om at politikerne engasjerer seg i situasjonen til våre fastleger og rekrutering av leger til kommunen og nasjonalt. Legeforeningen var allerede ute i 2017 med varsel om bekymring for fastlegeordningen, en ordning som vaklet.

Ingen har søkt på den siste utlysningen av fastlegehjemmelen. Den varslede bekymring er ankommet Inderøy. Inderøy Arbeiderparti er som Hallem bekymret for rekruteringen og evnen til å beholde våre fastleger over tid.

Inderøy kommune fortjener en fastlegeordning som sikrer trygghet for våre innbyggere og våre leger fortjener arbeidsvilkår som gjør at de kan levere det gode helsetilbudet som fastlegene ved Inderøy kommune har levert i mange år. Inderøy kommune har vært kreative og løsningsorienterte med å lokke til seg fastleger.

Dessverre har dette ikke vært nok i en tid hvor veldig mange kommuner i Norge sliter med fastlegemangel. Vikarbyrå med høye innleiekostnader som tar av kommunebudsjettet. Og gullet i fastlegeordningen, med stabile, langvarige lege-pasientforhold, er i ferd med å forvitre. Ansiktet til fastlegen er som oftest folks første møte med helsetjenesten. De ivaretar 90 prosent av befolkningen til bare litt under fire prosent av helsebudsjettet. De sitter med et enormt ansvar for min og din helse. Mange fastleger opplever å ha lange arbeidsdager, jobber i en krevende økonomisk situasjon og oppgavene deres blir flere og flere. Nyutdannede leger sier rett ut at de er motvillig til å gå inn en slik jobbhverdag.

Kortere pasientlister vil gi en bedre kvalitet på fastlegetilbudet. Det vil koste, men at pasienter får riktig hjelp til riktig tid og av riktig personell kan innebære gevinster andre steder i statsbudsjettet og hindre at problemene skyves helt unødvendig over til sykehusene med en større prislapp. Det er derfor rasjonelt å bruke mer av helsebudsjettet på fastlegene. De er våre generalister og legetjenesten for pasientene utenfor sykehus.

Med tanke på høyere levealder, lever vi lenger med sykdom og med sammensatte lidelser, må det en bedring av den nære helsetjenesten til. Folk blir syke der de bor, ikke på sykehus. De kronisk syke vil være taperne med vaklende fastlegeordning. Med stadig økte bytter av leger, vil det til slutt gå utover brukerne av helsetilbudet Arbeiderpartiet mener listelengden må ned, finansieringsordningen endres og oppgavene som blir pålagt fastlegene må komme under kontroll.

Inderøy Arbeiderparti har tro på at Inderøy kommune fortsetter det gode arbeidet, og tar med seg hovedtillitsvalgt og legene inn i arbeidet for å sikre en handlingsplan for nåværende situasjon, men også en fremdriftsplan. (5års perspektiv) Målet er å stabilisere og skape en kontinuitet, hvor Inderøy blir til en kommune fastleger søker seg til.

Inderøy Arbeiderparti

Ingvild Kjerkol Helse- og omsorgspolitisktalsperson Arbeiderpartiet

Kommentarer til denne saken