En kan skjønne at det vekker en smule forargelse når nært 96 prosent av kommunedirektørens tildelte midler til kultur tilfaller aktører og arrangement som er knyttet til det sentrale Inderøy, eller Straumen om du vil.

Leder i Mosvik Teaterlag er ikke nådig i sin kritikk av kommunedirektørens forslag til budsjett, og det med rette.

Mosvik Teaterlag blir tilgodesett med knappe 10.000 kroner. Til sammenligning foreslås det å tildele Soddjazz 60.000 kroner. Det hører også med til dette bildet at Soddjazz er innstilt på å få 125.000 kroner fra Fylkeskommunen. Ingen vonde ord om Soddjazz, men det er ingen tvil om at Martin i Kvennavika når langt bredere med over 1.000 publikummere hver gang stykket settes opp.

En annen kulturaktør som har sett dagens lys i høst er Motstraum. De har klart å samle 16 lag og foreninger på kort tid, og det blir spennende å se hvor stor paraplyorganisasjonen kan klare å vokse seg i løpet av det neste året. De søkte kommunen om 250.000 kroner i støtte til oppsetning av teateroppsetning i Muustrøparken neste år, men er ikke tilgodesett med fem flate øre.

Vivace derimot er innstilt på å motta 50.000 kroner fra kommunen til sin korsatsing neste år, de søkte om 150.000, også denne aktøren blir tilgodesett av Fylkeskommunen med 100.000 kroner. Det skal sies at vi til våren vil få en korfestival av de sjeldne her i Inderøy, hvor deltakere fra alle de nordiske landene vil delta, og det er verdt hver en krone.

Men vi må passe oss for at de kommunale tildelingene skal bli forbeholdt de få, «finkulturelle», arrangementene, og ikke favner bredden. Det hadde tatt seg ut om Inderøy idrettslag skulle ha fått småpenger, mens de store lappene gikk til Petters internasjonale eskapader.

Denne artikkelen er redigert. Inderøyningen skrev først at Soddjazz ble innstilt på å motta 130.000. Dette stemmer ikke, De har søkt om 130.000 men er innstilt på å motta 60.000. Det samme gjelder Vivace som har søkt om 150.000 kroner men er innstilt på 50.000 kroner.