Om Inderøyningen

Historien om Inderøyningen.

"Den nye lokalavisen i Inderøy lages ved hjelp av topp moderne teknologi. Her er grafisk formgiver Lise Løseth i gang med avisens førsteside. Albert H.Collett er Inderøyningens redaktør" står det i billedteksten til dette bildet fra 1993.  

Om avisa

Første utgave av Inderøyningen kom ut 11. mars 1993.  Avisa var eid av lokale aksjonærer. Redaktør og initiativtaker til etableringen av avisa var Albert H. Collett. Med seg hadde han forretningsfører Sissel Våseth og annonsekonsulent Lise Løseth. Avisa kom ut på torsdager.

Albert H. Collett sluttet som redaktør i 1995. Kjell Mære overtok da sjefsstolen. Mære ble i redaktørstillingen fram til 1.januar 1998. Da overtok Stig Tore Laugen. Han var redaktør til sommeren 1999. Da startet han på journalistutdannelsen i Oslo og Stig Leinan ble ny redaktør.  Det er han fortsatt.

Nina Fossum arbeider i dag som journalist i 50 prosent stilling i avisa. Hun har vært journalist her siden 1998.  Kirsti Nygaard startet som annonsekonsulent år 2001. Hun har samme stillingen i dag. Avisa har per 1. desember 2017 tre ansatte som til sammen fyller 2,5 stillinger.

I juni 2002 overtok Trønder-Avisa aksjemajoriteten i Inderøyningen. I dag sitter Trønder-Avisa på alle aksjer.

Fra og med januar 2005 har Inderøyningen vært fredagsavis.