Kyrie eleison er kirkens gamle nødrop – Herre miskunne deg, eller i mer dagligtale: Gud kom og hjelp oss. En utgave av kyrie har ukrainsk melodi, og denne har vi nå tatt i bruk i kirkene i Stiklestad prosti. Når vi bruker det, står vi sammen med det ukrainske folket og roper til Gud om hjelp. For den som regner med en åndelig virkelighet, er dette svært meningsfullt, i tillegg til annet engasjement for Ukraina.

Og det er noe helt annet enn den slengbemerkningen som kom i Dagsrevyen etter en reportasje fra en ukrainsk kirke: «Det er viktig å ha støtte fra Gud i krigen». Min Gud støtter ikke krig, men hører nødrop fra mennesker som har det forferdelig.

Gustav Danielsen, prost