Det er 50 år siden homofili mellom menn var forbudt i Norge. Avskaffelsen av loven sikret muligheten for mer åpenhet blant homofile og lesbiske par. Likevel har vi mange som ikke tør å være åpne, selv i 2022. Hvorfor er det fortsatt sånn?

I juni, hvor pride markeres flere steder i landet, ser vi også samfunnsdebatten dreie seg om dette temaet. Stortingsrepresentant for Senterpartiet, Jenny Klinge, bekymrer seg i en kronikk i VG, om norske skolebarn i framtida vil forstå hvordan menneskelig formering foregår. Fordi det lages lærebøker som opererer med flere enn to kjønn. Av erfaring er det ikke vanskelig å undervise i forplantningslære. Du har som regel en veldig lydhør forsamling rundt deg, og så er dette det kapittelet de fleste finner og leser på forhånd.

Den ufine retorikken i kronikken til Klinge kommer til syne allerede i overskrifta, som lyder «Høne, hane eller hene». Lege Kaveh Rashidi påpeker i sitt innlegg på Instagram at Klinge ønsker å se til dyreriket i spørsmål om kjønn. Der er det vanlig at individer skifter kjønn, blir født uten kjønn, er tvekjønnet eller blir et kjønn i voksen alder. Han spør: «hvorfor velger du ikke å sammenlikne mennesker med et av de 65 000 artene? Da kan du jo akseptere et bredere mangfold!» For meg viser Klinges kronikk en manglende respekt for mennesker som strever med å finne sin identitet.

I debatter på sosiale media er vi fortsatt vitne til skeive som blir møtt med hatefulle uttrykk og trusler om vold. Og 25. juni skjer det utenkelige. I Oslo sentrum blir to personer drept og minst 21 såret i masseskyting, og hendelsen er antatt rettet mot LHBT- personer (lesbiske, homofile, bifile, transpersoner) i forkant av pride. De ble ofrene for hendelsen, og dermed kan vi se det som et grusomt angrep på denne gruppen. De fikk revet bort tryggheten denne natta.

Vi vet at nett-troll i polariserende debatter på sosiale media er vanskelig å temme. Vi vet at ekstreme holdninger til minoriteter kan utvikles i ekkokamre på det mørke nettet. Hvordan skal vi bidra til at ungdommer og voksne ikke skal kjenne på skam og skyldfølelse fordi de føler kjærlighet til et menneske av samme kjønn?

Stortingspolitikeren sitt bidrag var i så måte lite konstruktivt. Og stortingspolitikere styrer landet. Jeg deler Klinges meninger om at det er viktig hva barn lærer på skolen. Men jeg er ikke bekymret for forplantningslæren. Skolens danningsoppdrag blir uhyre viktig. I læreplanen står det blant annet at elevene skal reflektere over variasjoner i identiteter, seksuell orientering og kjønnsuttrykk. Vi må signalisere at mangfold er normalt, og at mangfold er viktig. Kongen vår sier det så godt; nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter og jenter og gutter som er glade i hverandre.

Nordmenn tror på Gud, Allah, Altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg og Kygo, Hellbillies og Kari Bremnes.

Gjennom respekt for mangfoldet blir verden et bedre sted. Hvis vi lar alle regnbuens farger finnes i skolen, fremmer vi inkludering og tar vare på menneskeverdet.

Ragnhild Vennes, Kommunestyrerepresentant SP.