Det er der vi skal være, men dette må ikke være en hvilepute. Demokratiet kan alltid utvides, og nå har fylkestinget i Trøndelag en gylden mulighet til dette.

I dag er det en stor gruppe mennesker som ikke har mulighet til å delta i den demokratiske prosessen, ungdommen. Det er 32 000 ungdommer i Trøndelag, som ikke får sin stemme hørt på lik linje med andre. Det finnes en enkel løsning på dette demokratiske hinderet, nemlig at Ungdommens fylkesutvalg får møte og talerett. Med denne retten får ungdommen muligheten til å fremme sine syn på styre og stell i fylket vårt.

Trøndelag er og skal være en foregangsregion. Men nå henger vi etter. I Agder og Nordland har allerede ungdommen møte og talerett, og ungdommen gjør en fremragende jobb der. Vi i Trøndelag kan aldri akseptere at vår rett til å delta i demokratiet er avhengig av bostedsadressa di. Her må fylkestingspolitikerene stå på rett side av historien.

Mange vil jo stille spørsmål om ungdommen skal ha muligheten til å ytre seg i fylkestinget. Men for ordens skyld, la oss ta et eksempel. Kommuner som Inderøy, Lierne, Melhus og Indre fosen har hatt ungdomsråd i flere år, med gode resultat. I disse kommunene har ungdommen møte og talerett i kommunestyret. Denne retten er hjemlet i forskrift for medvirkningsordninger. Forskriften skiller ikke på ungdomsråd for fylker og kommuner. Så hvorfor skal ungdommen ikke ha muligheten til å påvirke i fylkeskommunen og kun kommunen? Det blir i beste fall dobbeltmoralsk.

Jeg håper at når fylkestinget settes på onsdag, så velger fylkestinget å gå i front for demokratiet og ungdommen. Gi ungdommens fylkesutvalg møte og talerett, og Trøndelag blir igjen demokratiets forpost.