Jeg er en sterk tilhenger av systemet med utjevningsmandater ved stortingvalget. De sikrer at partiene blir representert i Norges nasjonalforsamling i samsvar med den størrelsen velgerne gir dem i landet som helhet. Et minus ved ordningen er at den fører til at noen partier blir innvalgt fra valgdistrikter der de har svak oppslutning. Jeg har derfor utformet et endringsforslag til hvordan fordelingen av utjevningsmandater skal foregå. Forslaget mitt er:

1. Regelen for utrekning av hvor mange utjevningsmandater hvert parti skal ha i landet som helhet, beholdes som den er. (Jeg hopper over det her, men kan oppgi den til de som gjerne vil vite det)

2. Regelen om at ett mandat i hvert av valgdistriktene, altså de tidligere fylkene, skal være utjevningsmandat, beholdes. Altså fortsatt 19 i alt.

3. Jeg foreslår en ny regel for å avgjøre hvor partiene skal få sine utjevningsmandater. En meget enkel regel: Først ser man på det valgdistriktet som har færrest avgitte stemmer, så det nestminste osv.

4. I hvert valgdistrikt går utjevningsmandatet til det partiet som har den største stemmebrøken. Den utrekningen beholdes uendret. Formelen er: stemmetallet delt på (2DM+1). DM står for antall direktemandater som partiet har fått i valgdistriktet. (Regel 1 og 4 er lite grann ulike)

Fordelene ved forslaget mitt: Vi kan unngå noe av det som nå virker mest urimelig ved systemet vi har. I tillegg blir kanskje utrekningsmetodene noe greiere å forstå. Det er bare nerder som helt ut forstår det systemet vi har nå.

Det er på mange måter uheldig at Venstre har fått ett av sine utjevningsmandater i Nord-Trøndelag. I dette valgdistriktet fikk Venstre 2,0 prosent av stemmene. Høyre (10,6 prosent), Frp (8,1), SV (5,5), Rødt (3,9) får ingen mandater herfra. Alle disse partiene får utjevningsmandater, men fra andre steder i landet. Etter forslaget mitt ville nok Agdestein ha blitt gjenvalgt. Til gjengjeld ville Høyre ha mistet utjevningsmandatet det får i Akershus, og Venstre ville ha kommet inn et annet sted i landet.

Tildeling av utjevningsmandatene i de mest folkerike valgdistriktene ville da ville ha kommet sist. Naturligvis kan det forekomme at de går til partier med 2 prosent oppslutning der. Men det ville ikke virke så urimelig. For Oslo og Akershus har mange, mange flere direktemandater enn Nord- Trøndelag, og der får partier direktemandat med 4-5 prosent oppslutning. Det vil ikke virke så urimelig om det partiet som får utjevningsmandatet bare oppnår 2 prosent der. Det virker mer urimelig når et parti som ikke blir representert fra et valgdistrikt har 10 prosent oppslutning, mens utjevningsmandatet går til et parti som bare oppnår 2 prosent der.

Olav Olsen

Steinkjer