Man rekker knapt åpne øynene om morgenen før nok en bonde eller andre knyttet til næringen er i media for å fortelle oss kolleger og resten av Norge hvor ille det er å være gårdbruker. Ja, det er krevende å få endene til å møtes, la det ikke være noen som helst tvil om det. Det tapper meg likevel for unødig mye energi når man hele tiden mates med hvor fælt alt er. Gi meg noe positivt å lese, en framtidstro fra kolleger! Det er aldri så ille at man ikke kan glede seg over noe!

En rask gjennomgang av de siste regjeringsplattformene viser de forutsetninger våre folkevalgte har bidratt med for landbruket. I 2013 var jeg enda ferskere bonde enn jeg er i dag, og hadde ikke mye kjennskap til hva landbrukspolitikk angikk. Når jeg nå ser hva som ble lagt fram den gang, var det virkelig grunn til å frykte for framtiden. Vi sliter enda med vedtak som ble fattet i den stortingsperioden. Plattformen fra Granavolden i 2019 var på bedringens vei, men ikke som jeg skulle ønske den var for landbruket.

2021 er et år jeg vil huske godt. Brudd i jordbruksforhandlingene etter et tilbud fra staten som var så lavt at det ikke var noe grunnlag å starte forhandlinger på. Utover høsten fikk vi stadig beskjed om kostnadsøkninger, i perioder flere samme uke. Forrige uke ble det bestilt plast for årets sesong, med en prisøkning omtrent på 40 % fra 2021. Strøm er en betydelig hodepine for mange for tiden. Usikkerhet med tanke på økonomisk mulighet for å kjøpe kunstgjødsel sørger for enda en. Dette er noen punkter, det er mange å ta av.

Jeg er vokst opp med en kronisk positiv far. Tross en helsetilstand de færreste av oss er i nærheten av å ha erfaring med var det aldri et negativt ord om det å være bonde! Kan du innbille deg hva det betyr for oppveksten til barn og ungdomog for rekrutteringen? Jeg har nok av eksempler på familier der det omtrent aldri har vært et positivt ord om landbruket, de gårdene er naturlig nok lagt ned i dag. Det er ikke bare velstand for alle andre yrkesgrupper heller, vi har alle og enhver tunge dager innimellom. Hvor velger du så at ditt fokus skal være? DET, er av stor betydning for din hverdag.

Når så hindringer ligger foran, hvordan handterer man det? Jeg velger å bruke de som kan gjøre noe med saken. Det gir resultater! Samtidig må man huske på at det man selv, mest for sin egen del, mener er en genistrek og åpenbart løsningen, kanskje ikke er det. Vi har blant annet et regelverk som skal følges og ofte et byråkrati som skal gjøre sin jobb før endringer eventuelt kan iverksettes. Det kan også hende at andre har et mer overordnet blikk og ser ting i en større sammenheng. Demokrati er vi også heldige å ha, noe som naturlig nok krever et flertall.

Jeg ønsker å fortsette litt med 2021. Har du lest hva regjeringen legger fram for landbruket i Hurdalsplattformen? Her har vi en skriftlig regjeringsplattform som oser vilje til å løfte oss opp og fram! Vår nye landbruksminister hadde knapt satt seg i stolen før 754 millioner er lagt klar for oss og ikke lenge etter ytterligere 200 millioner i investeringsstøtte. Dette er penger forrige regjering viste ingen som helst interesse av å bidra med, men de hadde absolutt muligheten. Norges Bondelag har også her lagt ned en betydelig innsats for å få dette på plass. Med tanke på at dette var et krav som måtte ferdigstilles raskt, kan man ikke få en slik utbetaling til å treffe alt og alle helt som man ønsker. Tilleggsforhandlinger må samtidig følge eksisterende ordninger og må derfor ofte måles etter husdyr eller areal. Så er det som så ofte før; får man noe,blir det aldri godt nok.

Jeg har et håp, i denne krevende tiden. Hvis du ønsker et fremtidig norsk landbruk, over hele landet. Vær ærlig om utfordringene, men løft fram alt det positive! Sørg for at de som kan legge til rette for, og de som kan vedta endringer til det bedre for oss, gjør det. Vi er avhengige av hverandre, alle og enhver! Norge har behov for mat hver dag, det vil ikke endre seg!

Jeg forventer stinn brakke i alle landets lokallag av Norges Bondelag når vi nå snart samles for å utforme innspill til jordbruksforhandlingene. Her er det satt av to kvelder, nå er dette så viktig at én kveld ikke er nok. Dette er din og min største, årlige anledning til å bidra for vår framtid.

Krevende tider til tross, jeg har enda mer tro på en framtid som bonde nå enn før! Se mulighetene og løft hverandre opp, det betyr mye i hverdagen!

Torstein Næss, leder i Inderøy bondelag