Ivar ble ansatt hos oss i Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag i september 2012, som rådgiver i landbruksbygg. Han var en viktig ressurs for å bygge opp et rådgivingstilbud innen byggeledelse til gårdbrukerne i regionen.

I arbeidssammenheng var Ivar en ufortrøden pådriver for landbruket og bondens beste. Utrolig dyktig og dedikert i jobben. Ivar hadde stor faglig kunnskap om bygningsteknikk, praktiske erfaringer som gårdbruker på Sakshaug og erfaringer fra tidligere arbeidsforhold hos entreprenører. Med sin bakgrunn hadde Ivar stor kunnskap og forståelse for alle sider av en byggesak, og utførte jobben sin som byggeleder på en veldig diplomatisk måte.

Ivar sin store styrke var i dialogen mellom bonden som byggherre, entreprenører og leverandører. Han hadde en egen evne til å lytte, og var opptatt av at alle ble hørt. I samarbeid med aktørene fant han løsninger, selv der situasjonen kunne synes å være nokså vanskelig. Ivar sin milde framtoning gjorde at samarbeidet ble naturlig og likeframt. Med sitt vinnende vesen og positive væremåte tok han også humor med seg ut til kundene. Dette gjorde at han var godt likt, både av bønder og entreprenører, i rollen som rådgiver og byggeleder.

Mange trønderske bønder, med store og små byggeprosjekter, fikk stor nytte av den jobben Ivar utførte. Som arbeidskollega var Ivar en raus bidragsyter både sosialt og faglig. Han var veldig positiv som person. Alltid i godt humør. Han hadde alltid en vits eller historie på lager, og det gode humøret smittet over på alle i rommet. Ivar hadde en helt egen måte å fortelle historier på, og lo gjerne like mye som oss. Ofte tok historiene ulike artige og interessante sidespor. Ivar hadde alltid trua, og var en optimist av en annen verden. Når mange av oss andre syntes det så vanskelig ut, kom gjerne Ivar med standardutsagnet: «Det kan jo gå bra å…. Ka gjær vi da?».

Som medmenneske var Ivar en varm og god person som brydde seg om folk og viste omsorg i form av en god prat både i hverdagen og i mer vanskelige stunder. Han var lett å bli kjent med, og mange fikk en god venn i Ivar. Vi har lært veldig mye av Ivar, både i jobbsammenheng og av hans væremåte som menneske og medmenneske.

En god kollega og en god venn har dessverre gått bort. Tomrommet etter Ivar er stort.

Vår varmeste medfølelse og tanker går til Inger Margrete og nærmeste familie. Vi er takknemlige for å ha blitt kjent med Ivar.

Kollegaer i Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag