Gå til sidens hovedinnhold

Miste livet – finne Livet

meninger

«Da sa Jesus til sine disipler: Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det»(Matteus 16:24-26).

Tro møter tro

For et par år siden ringte det på døra en lørdag formiddag. Utenfor sto det to pent kledde fremmede, en mann og ei dame. De var Jehovas vitner. Mannen spurte meg om hva jeg tenkte om framtiden for jorda vår.

Ja, den er nok ikke så lys, sa jeg, den skal gå under. Men kan jeg få stille deg et spørsmål? Hvordan skal det gå deg på dommens dag?

Jo, svarte han, det er ikke så godt å si, for det er jo Gud som kjenner hjertene våre, men jeg tror det skal gå bra. Jeg har gjort så godt jeg kan.

Tror du det skal gå bra? Det kommer det ikke til å gjøre, det vil ikke gå bra!

Å, hva tror du da, hvordan skal det gå med deg?

Da kunne jeg vitne: Jeg kjenner en som heter Jesus. Han har tatt på seg min sak, han døde for mine synder og han skal svare for meg på den dagen. Det er min frimodighet.

Jeg skal ikke ta fram mer fra samtalen, men bare understreke at det er stort å kjenne han som har tatt vår plass i døden og dommen, for at vi skal få hans plass innfor Gud, få del med ham i hans rettferdighet og eie hans velbehag hos Gud, barnekår og arverett.

De skitne – den rene

Den siste kvelden Jesus hadde sammen med sine disipler hadde de nettopp kranglet om hvem som var størst, hvem som skulle ha de fremste setene i den regjering de trodde at Jesus nå skulle opprette. Og Jesus måtte tale dem strengt til rette. Men når de så er samlet til påskemåltid, tar Jesus vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter. Det ligger ham på hjertet, det er det han vil.

Han har sett hvordan de har skitnet seg til under vandringen, hvordan synden har slått ut i ord og gjerning, og han vil så gjerne tjene dem med syndenes forlatelse, rense dem fra synden som de har skitnet seg til med. Det vil Jesus også med oss, og det trenger vi. For vi skitner oss også til, i tanker, ord og gjerninger. Får jeg ikke vaske føttene deres, sier Jesus, så har dere ingen del med meg. Jesus er død for all synd, men får han ikke ta vår synd, rense oss fra den, så har vi ingen del med ham. Vi må leve i den frelse og syndenes forlatelse som han har vunnet oss med sitt blod.

Det er den store fare for oss, at vi slår oss til ro med synden, at vi lærer oss til å leve med den og i den, uten å erkjenne den. I 1. Johannes brev kapittel 1 står det om noen at de sa at de ikke hadde synd, og om noen at de sa at de ikke hadde syndet. I stedet for å erkjenne og bekjenne sin synd, så er det så lett å søke å rettferdiggjøre seg, forsvare og unnskylde seg. Det kaller Jesus å søke å berge sitt liv. Den som gjør det, skal miste det. Om jeg klarer å berge mitt liv i denne verden, tviholder på min rett, på at jeg har rett og ikke har syndet eller gjort urett, og kommer meg gjennom livet med det, i møte med andre mennesker, hva på dommens dag innfor han som har øyne som ildsluer? Da holder det ikke..

For oss

Men om jeg bøyer meg og mister mitt liv, bekjenner min synd både for Gud og mennesker, søker renselse og forlatelse, for Jesu skyld, så skal jeg finne livet, sier Jesus. Men da er det ikke mitt eget liv jeg skal finne berget, men jeg skal finne Jesus og hans liv, og få regne det som mitt.

Å ville møte Gud i sitt eget, det kan aldri gå. For Gud er den Hellige og rene. Det er bare én som holder mål innfor ham, og det er Guds egen Sønn, han som ble menneske og som menneske ble prøvet i alt, i likhet med oss, men uten synd.

Og han kom ikke til jord for sin egen del, men for din og min skyld, ja, for hele verdens skyld, for at verden skulle bli frelst ved ham. Og som profeten Jesaja vitner: ”Ved at de kjenner ham, skal den rettferdige, min tjener, rettferdiggjøre de mange, og deres misgjerninger skal han bære” (53:11).

Slik alt mitt ble hans i hans død, og han tok det bort, slik skal alt hans bli mitt ved troen, og jeg skal få rose meg av hans hellige navn. Det er dette som er å miste sitt liv og så finne det for Jesu skyld, finne det i ham.

Kommentarer til denne saken