Når flere enn før, men vil fortsatt nå enda flere

Da koronaen kom i vår, gikk ansatte ved N.K.S. Veiledningssenter for pårørende Midt-Norge ut og oppfordret til å ta kontakt. Nå går det mot en dobling i antall samtaler imot «normale» år.