Tre av Inderøys mest markante politikere varsler at de vil gi seg etter inneværende periode. Det gir Inderøy en utfordring.

Ikke før vi har fått fordøyd nyheten om at Inderøys mangeårige ordfører, Ida Stuberg, ikke stiller til gjenvalg, så dropper to andre av Inderøys politiske dyr at de også legger inn årene ved lokalvalget neste høst.

Arbeiderpartiets Signar Berger har vært en del av den kommunale politkken i 27, snart 28 år. Etter sju perioder som representant i kommunestyret, blant annet som gruppeleder for partiet, velger han nå å prioritere andre ting i årene som kommer. Den staute, sindige og kanskje mest erfarne politikeren vi har i styre og stell i Inderøy er opptatt av å slippe fram ungdommen. Samtidig er det ikke å fornekte at han vil etterlate seg et aldri så lite vakum når han nå forlater politikken.

Berger har vært partiets naturlige ordførerkandidat i flere år, og Arbeiderpartiet har dermed fått en nominasjonsutfordring i fanget. Det blir spennende å se hvilket kort de har i ermet for å beholde sin posisjon i Inderøypolitikken.

En annen veteran som kanskje mer overraskende velger å legge lokalpolitikken til side, er Sosialistisk Vensterpartis tydeligste stemme, Siv Furunes. Hun har prøvd seg både i opposisjon og i posisjon i løpet av de tolv årene hun har tjenestegjort i kommunestyret, og er vel kanskje den som har kjempet mest høylytt for et likestilt og inkluderende samfunn.

Når nestorer gir seg, åpner det seg et rom for blomstring av nye politiske talenter. Her har partiene et ansvar for å løfte fram den yngere garde, og for å sørge for en likestilt politikk.

Inderøy har vært i en særstilling med kvinnelig ordører over så mange år. Mindre enn en tredel av de norske ordførere er damer. Fremdeles blir sju av ti kommuner styrt av menn. Lokalpolitikken er det politiske nivået hvor kvinner er mest underrepresentert.

Vi håper vi i årene som kommer kan få glede og forargre oss over nye stemmer i den lokale politikken.

Straumens dag sist lørdag ble en flott innledning av høsten. Straumen var full av aktiviteter og flere tusen besøkende fant veien arrangementet. Noe vi undrer oss over var at det ikke var flere av lokalmatprodusentene i Inderøy til stede. Her var det noen som ikke kjente sin besøkelsestid.