For noen uker siden holdt Inderøy Røde Kors redningsøvelse i Inderøy, i samarbeid med Inderøy brann og redning, Redningsskvadronen og Redningsskøyta. Mange spekulerte på hva som foregikk når helikopteret hang lavt over Børgin. Noen fryktet en alvorlig ulykke og noen var forarget over at en øvelse kunne finne sted midt i hekkeområdet for den freda ærfuglen.

Sist tirsdag ble det alvor. Da fikk både den berørte familien og alle vi andre i inderøysamfunnet virkelig kjenne på viktigheten av et velfungerende frivillighetsapparat. Kanskje var det nettopp at en øvelse lå så friskt i minne, som gjorde at Inderøy Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske redningshunder, Redningsskvadronen og Redningsskøyta kunne kjøre en velkoordinert leteaksjon midt i hjertet av Inderøy, når en mann ble borte og trengte bistand.

Mer en 60 personer var i sving i godt og vel et halvt døgn, før den gledelige beskjeden kom, mannen var funnet, medtatt, men i god behold.

Inderøyningen vil berømme den innsatsen Inderøy Røde Kors legger ned i frivillig arbeid, både i øvelser for å være forberedt, og når det virkelig gjelder. Det er lett å glemme at alle disse frivillige ildsjelene har et annet liv ved siden av, kanskje en annen krevende jobb, eller utfordringer med egen sykdom. Likevel setter de seg selv til side for fellesskapets beste.

Det er ingen tvil om at vi trenger øvelser som kan styrke beredskapen, og sørge for at alle ledd fungerer sømløst sammen når det virkelig gjelder. Samtidig er det viktig at vi ivaretar sårbar natur, og fredede dyre og fuglearter. Men det er utrolig hva som kan løses om man bare snakker sammen.

I frivillighetsåret 2022, er det godt å kunne konstatere at frivilligheten i aller høyeste grad er til stede i Inderøysamfunnet. Det viser også kommunen å sette pris på når historiens første frivillighetspris ble utdelt sist fredag i det siste kommunestyremøtet før sommeren. Fellowship MC mot mobbing er et glimrende eksempel på hvordan frivillighet i praksis bidrar til et bedre oppvekstmiljø.

Har du ikke funnet ut hva som er ditt frivillighetsbidrag ennå, da er det bare å løfte blikket å se på inderøysamfunnet rundt deg. Om det er Idrett, gaming, motorsport, besøksvenn eller redningsoppdrag som appellerer mest, det er behov for ditt hode og dine hender.