I denne ukas Inderøyningen på papir kan du lese om Eline Fjerstad, en av mange videregående elever som tar buss til og fra Røra for å komme seg til skolen på Steinkjer, i Levanger eller Verdal. Sommer som vinter, blir elevene satt av, eller må stige på bussen fra veiskulderen langs E6 ved Salberg. Her er ingen buss-stopp, og AtB mener det vil være for krevende tidmessig å svinge over gaten og inn på parkeringsplassen ved Bunnpris. Det kan jo hende bussene ikke kommer seg ut på E6 igjen.

Inderøyningens journalist har snakket med kommunen, fylkeskommunen, Statens Vegvesen, Trygg Trafikk og AtB om uskikken som har etablert seg som en selvfølgelighet gjennom flere tiår. Men her er det ingen som tar ansvar for ungdommenes sikkerhet så lenge bussen kommer fram. AtB skyver ansvaret over på Statens Vegvesen, Statens vegvesen henviser til at kommunen må lage entrafikksikkerhetsplan og søke om midler, kommunen har allerede enplan, men der er ikke strekningen nevnt i det hele tatt. om det skyldes at man ikke er klar over problemet, eller om at busstoppet på vegskulderen har vært vanlig så lenge, at man ikke bryr seg, er ikke godt å si.

Men det kan ikke være slik at en finner seg i at beboere på Røra skal risikerer liv og helse på en veiskulder ved Salberg bare fordi det «alltid» har vært sånn.

Ved Rungstadvatnet i Steinkjer har man en lignende problemstilling. Der har nordgående buss blitt pålagt å svinge over vegen og inn på en busslomme for å slippe av skolebarn, ungdom og videregående elever. Også her har det i perioder vært fortvilte foreldre som har observert at barna har blitt satt av på vegskulderen, og må krysse E6 på egen hånd. Her har fylkeskommunen som har ansvar for skoleskyssen vært tydelige til skoleskyssleverandør AtB. Vi forventer at den samme tydelighet blir utvist overfor skoleskyssleverandør i Inderøy.

Statens Vegvesen bedyrer at E6-strekningen på Røra ikke er spesielt ulykkesutsatt, fordi det ikke er mange nok personskader som er registrert. Men for all del, vi kan ikke gå nok en vinter med høye brøytekanter i møte, med frykten for at en av skoleelevene som settes av langs E6 på Røra ikke skal komme trygt over veien.