Gå til sidens hovedinnhold

Når vi knuser barnas sparegris må vi ikke glemme de unge!

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I disse dager tas nye milliarder fra framtidens sparegris, når nasjonalbudsjettet skal revideres. Det er nødvendig, for framtida bringer med seg store nok utfordringer selv om vi får hjula i gang igjen etter krisa. Oljefondet skal sikre framtidige generasjoner pensjon, og være en buffer for kommende kriser. Men den største kapitalen for framtida ligger i folk. Derfor må vi investere mer i det som gir alle barn og unge god oppvekst.

Arbeiderpartiet ønsker derfor velkommen at Inderøy nå setter fokus på ungdomsmiljøet vårt (se artikkel 12. mai). Vi håper dette raskt fører til konkrete tiltak, og vi håper de unge blir lyttet til. Inderøy Arbeiderparti og AUF har jobbet aktivt med tiltak som vil gi et løft til barne- og ungdomsmiljøet i kommunen vår.

Vi har vektlagt viktigheten av MOT i skolen som tilbyr et helhetlig program for å ruste elevene for livet, hvor de lærer å se de rundt seg og å lytte til seg selv. Samtidig settes fokus på å fremme trygge og inkluderende klassemiljø. Vi ser nødvendigheten av å sikre flere arenaer for ungdom utenfor skolen. Takk og pris for Ungdomskaféen E@. Men tilbudet må utvikles og utvides så det blir tilgjengelig for alle, og for hele kommunen. Arbeiderpartiet vil i tillegg sikre gratis hall-leie for all barneidrett i Inderøy. Og vi vil sikre kulturskoletilbud for alle, til en rimelig pris, for alle barn i Norge.

Kulturen samler oss!

Den tar pulsen på nåtiden, og trekker opp linjen mellom fortid og framtid. For andre år på rad tvinges kulturaktører landet over til å avlyse og utsette planlagte festivaler, forestillinger og oppsetninger. Skal kulturlivet overleve pandemien, trengs mer enn lovord og hjerter på facebook. Helt siden nedstengningene i mars 2020 har vi sett at enkelte næringer har måttet lide langt hardere enn resten. Særlig hardt har de bølgevise nedstengningene rammet næringene som er avhengige av å kunne planlegge langt fram i tid. Selvsagt kunne ingen av oss spå i glasskula i mars 2020 og forutsi hvilken situasjon vi fortsatte ville stå i mer enn et år senere. Det er politikkens oppgave å sikre trygge rammer og forutsetninger for landets samfunnslim, og de nasjonale kulturkronene skal i større grad enn i dag komme hele landet til gode.

Få om noen samfunnsområder har så avgjørende effekt som samfunnsbygger og som limet som forener oss, som kulturen. Mange av oss kunne knapt se for seg å leve et så nedstengt liv som vi har gjort, uten tilgang på musikk, film, stand-up, podcaster eller bøker. Selv om enkelte aktører har klart seg godt gjennom det siste året, har koronapandemien fungert som et forstørrelsesglass på det norske samfunnet - de som fra før klarte seg best har i stor grad overlevd fint, mens de som tidligere har levd i usikkerhet har fått denne forsterket. For oss i Arbeiderpartiet er det avgjørende at kulturlivet i Norge opplever at politikerne tar deres bekymringer på alvor. I stortinget har Arbeiderpartiet kjempet for å sikre gode koronapakker for kulturlivet, og selv om disse nå er utvidet til oktober, mener vi disse bør vare minimum ut året.

Samtidig mener vi at landet behøver en ordentlig gjenreisningsplan for kultur, idrett og frivilligheten. Koronapandemien har vist oss hvor avhengige vi i Norge er av et sterkt kulturliv, og derfor bør også satsninga på kulturen styrkes. Arbeiderpartiet vil også gjennomføre en kunstnerøkonomireform, for å sikre at landets kunstnere får bedre levekår. Vi vil gi full momskompensasjon til idrett, frivillighet og kultur. Og ikke minst vil vi gjennomføre et nytt kulturløft, og på sikt øke kulturens andel til 1% av statsbudsjettet.

Mye kan gjøres uten de store bevilgningene. Men et skikkelig løft for kulturen og ungene våre koster penger, og det må vises i budsjettene for både stat, fylke og kommune. I Inderøy har Arbeiderpartiet og AUF tro på at vi nå blir lyttet til. Vi er redd dagens regjering lytter til FrP når sparegrisen slaktes.

Av Vårinn Andersen Melhus, kommunestyremedlem for Inderøy Arbeiderparti og Gaute Børstad Skjervø, stortingskandidat for Arbeiderpartiet.

Kommentarer til denne saken