I Inderøyningen 12.11.21 er NFU v/undertegnede sitert på uttalelser ang kommunedirektørens budsjettforslag for 2022.

Mine/våre kommentarer var tuftet på uttalelser gjengitt i Inderøyningen 5.11.21. I ettertid har vi erfart at oppslaget nok ikke var i overensstemmelse med de uttalelser Høyre hadde gitt om budsjettet. På dette grunnlaget vil jeg og NFU beklage overfor Høyre at de har fått kommentarer de ikke skulle vært tillagt.

For det første sier Høyre at partiet ikke har omtalt budsjettet som udramatisk slik vi reagerte på og kommenterte.

Dernest har det etter oppklarende samtaler med Høyre og politikere fra andre parti blitt klart for NFU at samtlige partier - og ikke bare flertallskoalisjonen - vil endre kommunedirektørens budsjettframlegg for å opprettholde aktivitetstilbudet ved Vidu.

Derfor vil NFU herved takke samtlige politiske parti for støtte og forståelse for vår sak. Samtidig håper vi at denne enigheten er så tydelig at vi slipper lignende forslag fra kommunedirektøren i framtiden. Slike forslag skaper uro og usikkerhet som tjenestemottakerne ikke fortjener.

For NFU Inderøy

Per Jensen, leder