Inderøy Pensjonistlag har fast møtetidspunkt siste mandag i måneden i Kjerkstu. I pandemitiden er det blitt lite møter. Siste mandag treftes vi i Kjerkstu til ei hyggelig stund. Da hadde vi besøk av Kjersti Heggdal Grimstad fra Maurtuva Vekstgård. En veldig interessant gjennomgang av utviklingen av stedet som har fått navnet Maurtuva. Ut fra beskrivelsen vi fikk om utviklingen som har skjedd er det sikkert rette navnet på stedet.

Laget bruker å invitere bedrifter og personer i kommunen til å komme på medlemsmøtene for å fortelle om de aktivitetene de er kjent for. For eksempel er Einar Jakobsen invitert til neste møte den 25. oktober for å snakke om organisasjonen LEVE.

Er vi nå i gang igjen? Alle håper at vi nå er kommet så langt med vaksineringen og kontroll på koronaen at vi er tilbake på det som var det normale.

Pensjonistlaget vil framover jobbe med rekruttering for å få flere medlemmer. Fredag 8. oktober er det planlagt verving på stand i Straumsenteret. Inderøysamfunnet har nok den samme utvikling som mange andre steder har. Flere og flere når den alder at de blir pensjonister. Hvorfor ikke være med i den organisasjonen som jobber med forbedringer rettet mot aldersgruppen.

Pensjonistforbundet har store forventninger til at nytt stortingsflertall vil rette opp mye av skjevhetene som vi har fått som spesielt rammer de med svak økonomi.

Bjarne Kvistad