Gå til sidens hovedinnhold

Norge trenger bonden

ukas leder

Fem bønder har tatt initiativ til #Bondeopprør21. Kravet er en økonomi som gjør det mulig å produsere trygg, norsk mat for norske bønder.

– I gjennomsnitt har det bonden sitter igjen med vært uendret siste fem år. Kapitalkravet øker, og lønnsevnen minker år for år. Yngre investeringsvillige bønder er framtida. Allikevel er det de som er de største taperne med dagens elendige system. Mange har ingen inntekt i det hele tatt. Deres vilje til å produsere mat gjør de til økonomiske tapere, skriver gruppa i opprøret.

De får støtte fra bondelagsleder Lars Peder Bartnes. – Jeg forstår at de sier kraftfullt ifra, og at det ligger et alvorspreg over engasjementet, Det kreves et sterkt økonomisk løft, sier han til Nationen.

Likevel er det ungdom som er villig til å ta en lang utdannelse, og som gjør store investeringer for å komme seg inn i landbruksnæringa. Ungdom som er opptatt av å opprettholde norsk matproduksjon, som vil videreforedle det norske kulturlandskapet og føre familiearven videre. Ungdom som er villig til å jobbelange dager for lite lønn, fordi de har andre verdier enn å tjene seg rike.

Siste års nedstenging og pandemi har lært oss hvor viktig det er at vi kan opprettholde en viss form for selvberging i dette landstrakte landet. Det har også vist oss hvor viktig det er at vi trekker i samme retning, at vi står samlet for fellesskapets beste.

Vår lokale bondelagsleder Torstein Næss understreker viktigheten av at man har en positiv tilnærming til landbruksnæringa, at man også får fram muligheten for et godt liv om man satser på bondeyrket. Han understreker samtidig viktigheten av forutsigbarhet og gode permisjonsordninger, som legger til rette for den yngre generasjon.

I Inderøy har vi mange unge, ressurssterke bønder, som Margrete Letnes og Vegard Karlgård som forteller sin historie i ukas avis. Ungdom som har et brennende ønske om å leve av det jorda kan gi dem, som satser for å opprettholde den arv de har fått fra sine forfedre, og som setter andre verdier høyere enn god lønn. Samfunnet skylder dem forutsigbarhet og lønnsvilkår det går an å leve med. Det er på høy tid at vi viser anerkjennelse for den jobben bøndene gjør, 24- 7 året rundt.

Kommentarer til denne saken