Sju år med anleggsvirksomhet har gitt resultater:

Snarvegen er blitt permanent

Tidspunktet for åpningen av den nyasfalterte vegstrekningen Fv. 193 mellom Meltingen og Verrabotn var ikke tilfeldig valgt.

SYNKRONKLIPPING: Etter litt fingertrøbbel med sløve sakser ble båndet omsider klippet på tre steder av Karin Bjørkhaug, Tomas Iver Hallem og Oddveig Kippenberg. Prosjektleder Hanne Louise Moe fra Statens vegvesen og prosjektleder for Fosenvegene, Knut Sundet, hadde jobben som snorholdere. 

INTERESSE: Mange hadde møtt opp for å overvære den offisielle åpningen av den nyoppussede Fv193, både private brukere av vegen og medvirkende under anlegget. 

Nyheter

Torsdag 12.10 2017 kl. 12.00 var det nøyaktig sju år siden anleggsarbeidet ble satt i gang under en tilsvarende seremoni som den som utspant seg i krysset mellom Fv755 og Fv193 ved Meltingen. Privatpersoner, politikere og personer som representerte aktørene som har dradd prosjektet i land var møtt opp til den høytidelige åpningsseremonien.

Taler og hilsener

Et spesiallaget vegvesengult bånd med påskriften «Fosenvegene AS 12-10-17 ei tim´ te´ by´n» ble spent ut over vegen av prosjektleder for Fosenvegene AS, Knut Sundet, og prosjektleder Hanne Louise Moe fra Statens vegvesen.

Først ble de frammøtte ønsket velkommen til den høytidelige åpningen av styreleder i Fosenvegene AS, Hallgeir Grøntvedt. Deretter var det korte taler og hilsener ved fylkesråd for samferdsel i Nord-Trøndelag fylkeskommune, Tomas Iver Hallem, leder for komité for infrastruktur i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Karin Bjørkhaug og samferdselssjef i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Oddveig Kippen- berg.

Klippet snor

De som hadde ordet fremhevet det gode samarbeidet mellom de involverte partene, og Røstad Entreprenør AS fikk mange godord for arbeidet som var utført.

Nå stilte de tre talerne opp ved båndet med hver sin saks, og på signal fra Knut Sundet ble båndet klippet. Nå hadde riktignok et par av snorklipperne store problemer med å kutte plastbåndet, men omsider kom alle i mål.

Enkel servering

Et partytelt var satt opp like ved, og her var det enkel servering. Under denne delen av åpningsmarkeringen ble det fortalt hva som var bakgrunnen for at det ble anlagt veg på denne strekningen og hvem som tok initiativet og ivret for å få anlegget gjennomført. Det vanket også ros til entreprenøren Røstad Entreprenør AS.

Noe gjenstår

Det var Del 1 av prosjektet som ble markert ferdigstilt forrige torsdag. Neste år skal to bruer på strekningen skiftes ut med nye. Opprinnelig var det bare en del av strekningen mellom Meltingen og Verrabotn som skulle asfalteres, men underveis ble prosjektet utvidet til å gjelde hele strekningen, noe både lokalbefolkningen og tømmerbilsjåførene er meget fornøyde med. Veien ble opprinnelig bygd som skogsbilveg på sekstitallet, og dagens Fv. 193 må sies å ha fått en betydelig standardheving.