Markerer reformasjonsjubileet

I 2017 er det 500 år siden reformasjonen startet. Det markeres under gudstjenesten i Heggstad kirke på Sandvollan søndag.

LUTHER GUDSTJENESTE: Kantor Siv Anette Lorentzen og sokneprest Ottar Strand er klare for å markere at det er 500 år siden reformasjonen startet med Martin Luthers 95 teser.  Foto: Elfi Leinan

Det er nettopp nåde som er kjernen i Luthers oppgjør med kirka.

Nyheter

– I 1517 begynte reformasjonen da Martin Luther, en katolsk munk og prest, slo opp 95 teser på kirkedøra der han var prest. Luther reagerte på en del ting han kalte misbruk i kirka, og særlig på det han knyttet til avlatshandel – det å kjøpe et avlatsbrev for å raskere komme inn i himmelen, eller å komme inn i himmelen i det hele tatt. Det var kirkens måte å finansiere sine bygg og sin pomp og prakt på, sier sokneprest i Inderøy, Ottar Strand.

Han har bestemt seg for at temaet for gudstjenesten vil være nåde.

– Det er nettopp nåde som er kjernen i Luthers oppgjør med kirka. Man kommer ikke til himmelen fordi man betaler, men av Guds nåde, sier Strand, som mener nåde er noe av det viktigste, men også mest uforståelige, med religion.

– Men det er ikke bare i religion nåde eksisterer. Nåde er aktuelt i dag også, da vi lever i en nådeløs tid. Og det er ikke nødvendigvis Gud som står der med pisken. Det kan være medmennesker eller en selv, fortsetter soknepresten, som forteller at dette er noe han vil komme inn på under gudstjenesten.

Strand legger til at det er kantor Siv Anette Lorentzen som har tatt initiativ til å markere jubileet.

– Siv Anette jobber med å få musikken på plass, og Luther-salmer blir i alle fall å stå på programmet, avslutter han.