Presidentskifte

Lions Club Inderøy har per i dag 32 medlemmer, men styret poengterer at de har plass for flere.

SKIFTE: På årsmøtet i Lions Club Inderøy var det duket for presidentskifte, og avtredende president Carl Ivar von Køppen (t.h.) ga klubba videre til Håvard Okkenhaug.  Foto: Nina Fossum

Nyheter

Årsmeldinga til Inderøy Lions røper at aktiviteten i klubben er stor. De har i løpet av året gjennomført 10 styremøter og 10 klubbmøter, derav ett var et felles medlemsmøte sammen med klubbene i Verdal og Levanger. Carl Ivar von Køppen var president for klubben i fjor, og ved siste årsmøte var det Håvard Okkenhaug som tok imot presidentklubba.

Møter med tema

– Vi har faste møter den andre tirsdagen i hver måned på Jægtvolden Fjordhotell. I tillegg til interne klubbsaker pleier vi også å ha interessante tema som gir oss økt kunnskap om saker eller lokalmiljø. Nå i oktober hadde vi for eksempel besøk av en forsker fra Trøndelag Forskning og Utvikling som snakket om temaet «kommunal organisering på Innherred», og det er jo et interessant tema. I november skal vi få en omvisning på AKSET og bli orientert om alle aktiviteter som foregår der. I tillegg kommer Einar Jakobsen for å snakke om plastforsøpling i havet, forteller Håvard Okkenhaug.

«Til tjeneste»

Lions Club sitt motto er «Til tjeneste», og det lever inderøyningene opp til. Hver høst arrangerer de Lions Høstleker i samarbeid med Levanger og Verdal-klubbene. Hvert år gjennomfører de «Tulipanaksjonen» der pengene er øremerket «Mitt valg». Sist solgte de 1 850 buketter. Klubben arrangerte dessuten i samarbeid med kommunen kurs for «Mitt valg» i mai. Til sammen deltok 16 ansatte ved skoler og barnehager. Hvert år kjører de ut en juleblomst til alle hjemmeboende i kommunen, og den siste søndagen i advent arrangerer de julefest med gaveutdeling på begge sykeheimene. I mai distribuerte klubben brosjyren «Inderøyturer» til alle husstander i kommunen.

«Arbeid for ungdom»

– Årets største løft er nok arbeidsledelsen vedrørende prosjektet «Arbeid for ungdom». Til sammen har 130 ungdommer og noen migranter sommerjobb ei uke, og det er mange av klubbens medlemmer som bruker dager av arbeidstid eller ferie for å være arbeidsledere for dem, forteller Okkenhaug og von Køppen.

Lions sentralt feiret 100 år i 2016/2017, og de oppfordret lokale klubber om å markere.

– Vi valgte å investere en innsats i å integrere flyktninger som bodde i Mosvik. Vi satte ned ei gruppe som arrangerte ulike aktiviteter, som gårdsbesøk, bowling og lignende. Vi fikk dessuten høre flyktningene fortelle om sin bakgrunn og fluktrute, så dette var lærerikt for oss alle, sier von Køppen og legger til at de fikk gode tilbakemeldinger på opplegget.

Vil ha flere medlemmer

Inderøy Lions Club er også kjent for det populære eggløpet på Straumens Dag, og det er kjærkommen inntekt for klubben.

– Alt vi samler inn av penger går til aktiviteter i samfunnet, forsikrer herrene fra Lions om. Internasjonalt er Lions engasjert i Masangaprosjektet i Sierra Leone der de blant annet bidrar til opplæring av kirurger, men mest synlig er vel det de gjør for lokalsamfunnet. På handlingsplanen for kommende år står det at Lions Club Inderøy skal gjøre en innsats i samfunnet, og da særlig for dem som trenger det, de skal bidra til personlig utvikling, være synlige og de skal ha det artig. Godt humør er jo som kjent smittsomt. De skal fortsatt avholde interessante møter og gjøre godt arbeid. Men de er også på medlemsjakt.

– De fleste medlemmene kommer fra Straumenområdet. Vi har et stort potensial rundt i grendene, slår de fast.