Tilbyr NAV plass på Røra

Under selskapet Hellemshaugan Eiendom AS går Byggmesteran AS, Brødrene Austad AS og Austad Maskinstasjon AS sammen og tilbyr NAV familie og pensjon lokaler på Lensmyra på Røra.

LOKALER PÅ RØRA: Eskil Austad (t.v.) hos Austad Maskinstasjon AS, Roger Austad hos Brødrene Austad AS, næringssjef i Inderøy kommune, Trygve Wannebo, ordfører Ida Stuberg, Sverre Gregersen hos Byggmesteran AS og John Martin Austad hos Brødrene Austad AS tilbyr NAV lokaliteter på Lensmyra på Røra. 

Nyheter

Ei tid tilbake gikk NAV sin fagenhet ut og etterlyste aktuelle lokaler på strekningen Levanger – Steinkjer. Skal en tro media i nabokommunene, så er det interesse både i Steinkjer, Verdal og Levanger for å leie ut lokaler til etaten. Nå kommer også Inderøy på banen. Hellemshaugan Eiendom AS leverte inn sitt tilbud innen fristen 16. oktober.

Sentralt

– Vi tilbyr å sette opp nybygg i to etasjer med ei grunnflate på 1250 kvadratmeter. Etter vår mening tilfredsstiller forslaget vårt de krav og ønsker som NAV har signalisert er nødvendige og ønskelige. Bygget vil ligge sentralt på Røra der det er kort vei til jernbane og bussholdeplasser. Bygget vil også ligge like ved E6 og FV. 755. Kort summert: Lokaliseringen vil være helt optimal, sier Sverre Gregersen hos Byggmesteran AS.

Han håper at forslaget er så interessant at de blir med videre.

– Så langt har vi lagt fram en grovskisse. Om vi kvalifiseres til å bli med videre blir oppgaven å gå mer i detaljer, nikker han.

Framtidsrettet

Roger Austad hos Brødrene Austad AS poengterer at Hellemshaugan Eiendom AS i sitt tilbud har understreket viktigheten av å få på plass et bygg som er universelt utformet og som har parkeringsplasser for ansatte og eventuelle besøkende.

– Siden dette er et nybygg vil vi kunne være fleksible med hensyn til NAVs ønsker. Vi vil kort og konsist sette opp et bygg som NAV vil ha. Vi anbefaler å sette opp et bygg der energi- og miljøspesifikasjonene er mer enn minimumskravene. Det er viktig å være framtidsrettet. Og selvsagt skal vi greie å få bygget på plass innen fristen som er høsten 2019, sier han.

– Og så håper vi selvsagt at NAV som leietaker blir så fornøyd at leien utvides utover de ti årene som NAV vil ha kontrakt på i første omgang, tilføyer Gregersen.

Et eldorado

Eskil Austad hos Austad Maskinstasjon AS sier at han ikke har anelse om hvor mange aktører Hellemshaugan Eiendom AS konkurrerer mot i denne utbyggingssaken.

– Det får vi først vite dersom vi kommer oss gjennom prekvalifikasjonsrunden. Og det regner vi med at vi gjør. Se for deg hvor sentralt Røra er på Innherred. Røra er et eldorado for den som vil ha sin arbeidsplass og bo her. Her har vi ledige boligtomter, vi har en god skole og et knall barnehagetilbud. Dessuten har vi kort vei til eksempelvis Verdal, Levanger og Steinkjer, reklamerer han.

Store ringvirkninger

Inderøys ordfører Ida Stuberg synes det er kjempeflott at rørbyggen konkurrerer om å få NAV-enheten.

– Supert. Lensmyra er et helt ideelt sted for NAV. Nå blir det spennende å se hva NAV bestemmer seg for neste vår. En sak er sikker og det er at det vil være et viktig signal for inderøysamfunnet om NAV lokaliseres hit. NAV familie og pensjon blir i så fall en av de aller største arbeidsplassene i kommunen. Ei etablering vil gi store ringvirkninger, sier hun.