Viderefører bankavtale

Inderøy kommune viderefører sin bankavtale med Sparebank 1 SMN.

SKREV UNDER: Her skrives bankavtalen under av Snåsas ordfører, Tone Våg (t.v.), Verrans ordfører Anders Lindstrøm, konsernsjef i Sparebank 1 SMN, Finn Haugan, Steinkjers ordfører Bjørn Arild Gram og Inderøys ordfører, Ida Stuberg. 

Nyheter

Avtalen gjelder til 31. desember i 2020 med opsjon på ytterligere ett år.

Firspann

Til sammen har tolv trønderske kommuner inngått avtale med banken. Inderøy kommune har framforhandlet avtalen sammen med kommunene Steinkjer, Verran og Snåsa.

– Jeg synes det er flott at vi har fått på plass en avtale med Sparebank 1 SMN. banken viser med sin tilstedeværelse i Inderøy at den vil satse på lokalsamfunnet. det setter vi pris på, sier ordfører Ida Stuberg. Mandag skrev hun under avtalen på vegne av kommunen.

Tilfreds konsernsjef

Konsernsjef i Sparebank 1 SMN, Finn Haugan, er svært fornøyd med at kommunen har endt opp med banken som sin hovedbankforbindelse.

– Dette tar vi som en tillitserklæring og en god motivasjon for å fortsette satsingen lokalt. Vår posisjon som digital bank med lokal og personlig signatur står sterkt – og skal bli enda sterkere. Tilstedeværelse er fortsatt viktig. Vi lover å levere gode og effektive banktjenester til glede for kommunene og deres brukere av tjenestene, sier han.

Markedsleder i regionen

Konsernsjefen innrømmer at banken har gjort det pinlig godt det siste året.

– Det går så det suser. Per tredje kvartal i år var overskuddet på 1.250 millioner kroner. Det gir en egenkapitalavkastning på 10.8 prosent. Vi har fått mange flere privatkunder og næringslivskunder. Sparebank 1 SMN er markedsleder i regionen. I øyeblikket har vi 218.000 privatkunder og 14.380 næringslivskunder. Bankens utlån er på 147 milliarder kroner. Vi kan vise til redusert ressursbruk og lav kostnadsvekst, sier Haugan.

Ny optimisme

Ifølge Haugan stiger optimismen i det midtnorske næringslivet.

– Oljenedturen ser ut til å være over for denne gang og optimismen stiger. Vi har analysert regnskapene til rundt 40 000 bedrifter i vår region. Konklusjonen er klar: Vi har en robust næringsstruktur som står seg godt i både gode og mer krevende tider, sier han.

Landets største landbruksbank

Haugan forteller at Sparebank 1 SMN er landets største landbruksbank. Konsernsjefen sier at banken opplever stor kapitaletterspørsel og stor vilje til å ta risiko innen landbruksnæringen. Veksten i år er så langt på tolv prosent.

– Utlånet er nå på åtte milliarder kroner, sier han.

Som tildelingskriterier i anbudsprosessen er pris blitt vektet 60 prosent, mens service, teknisk bistand og rådgivning er vektet 40 prosent.

Utenom Sparebank 1 SMN deltok DNB og Danske Bank i anbudsprosessen.