Kan snart påbegynnes

Nyheter

RØRA: Om rådmannens forslag til vedtak om avtale mellom Inderøy kommune og Rørahallen AS godkjennes, kan byggearbeidet med første trinn av Rørahallen settes i gang.

Det er formannskapet som torsdag skal avgjøre saken. Avtalen som skal vedtas regulerer flere forhold.

Blant annet vederlagsfri leie av kommunens grunn i 35 år, ansvarsforhold knyttet til opparbeiding av tomt, kommunens bruk av anlegget, og utbetaling av tilskudd.

I første omgang er det kampsporthallen som skal settes opp.

Trinn 2 og 3 er ishall og fotballhall. Om planlagt utbygging ikke er påbegynt innen 1 år etter at avtalen vedtas, er utleier ikke forpliktet til å videreføre avtalen.