Behov for flere illustrasjoner

Om ett år er den første av to nye bygdebøker, allmenndel, i salg. Den vil omhandle perioden fra 1800 fram til om lag 1935. For at boka skal bli levende og interessant må det på plass illustrasjoner.

ILLUSTRASJONER: Vi har behov for flere illustrasjoner til første bind av bygdeboka, sier Otte Vatn i Inderøy Museums- og Historielag. (Arkivfoto) 

Nyheter

Det mener Otte Vatn i Inderøy Museums- og Historielag, som står bak bokprosjektet.

Proff skribent

Og det er her lokalbefolkningen kan, ifølge Vatn, utgjøre en forskjell.

– Vi har profesjonell hjelp til å skrive boka, Astrid Wale skriver så tastaturet går varmt, og vi er på oppløpet i den prosessen. Selvsagt er det få bilder fra den første delen av perioden, men det finnes kanskje noen tegninger rundt omkring i verden, malerier finnes også som viser verden slik den var på den tiden? høyttenker han.

Må ha mer billedstoff

– Inderøy Museums- og Historielag har en god del bilder, men vi ønsker oss flere. Fra Mosvik er det tilgang på færre, men det finnes sikkert noen også derifra. Skal vi lykkes i å få til ei bok som viser tiden slik den var må vi få inn mer billedstoff. Kanskje ligger det noen gamle glassplater i ei eske på et loft eller i et skap som er skatter for oss? Kanskje ligger det bilder i skap og skuffer, i esker og kasser som dere har stuet vekk? Dette er skatter for oss nå. Om bildet er litt skadet betyr ikke så mye, det er utrolig hva som kan ordnes. Gamle postkort viser også mange grender opp gjennom tida, sier Vatn.

Fortiden i farger

Han viser til at det muligens henger et maleri med motiv fra Inderøy eller Mosvik som museums- og historielaget ikke har tatt bilde av.

– I så fall vil det være gull verdt. Da får vi farger på fortida også. Maleriene vil tilføre boka mye verdifullt, de kan gå langt tilbake i tid. De fortjener virkelig å komme med i boka. Kanskje har noen liggende ei tegning vi andre aldri har sett, kvaliteten kan andre vurdere. Vi vil gjerne samle inn dette, sier han.

Gjenstander er interessante

Vatn forteller at bilder av gjenstander også er av interesse.

– Museene har selvsagt mange gjenstander, men det kan nok finnes flere interessante gjenstander. Det er ikke snakk om at vi skal få selve bildet, vi tar en kopi eller foto av det dere har, poengterer han. Vatn sier at laget er så heldig at det har fått Svein Jørum med på laget for å tegne det som det ikke finnes bilder av.

– Det er selvsagt ikke til hinder for at andre kan få bidra med tegninger som finnes, eller også om noen ønsker å komme med sine egne tegninger og delta i dugnaden. Ta kontakt for å få tips, sier han.

Ingen grense ved 1935

Ifølge museums- og historielaget er det ingen grense ved året 1935 for å bidra med bilder.

– Vi fortsetter med bind 2 straks vi er ferdig med bind 1, og vi tar imot bilder. Det ligger sikkert mange lysbilder i kassetter rundt omkring fra den tiden da det var en alvorlig sak å ta bilde. Det var forbeholdt høytidelige situasjoner og hendelser. Ofte var det store grupper med på bildene, og oppstilte situasjoner. For oss kan enkelte motiv virke merkelig. Det var vanlig å ta bilde av nylig døde personer liggende i ei kiste. Slike bilder forteller noe om tida som var, sier museums- og historierepresentanten.

Få med «ditt» bilde

Vatn sier at det i tillegg til bildet vil være det flott om en kan få noen navn med på kjøpet,

– Det siste er ingen betingelse, men det øker verdien på bildet, sier han og poengterer at en nå har november pluss litt desember på seg for å få inn bidrag til den første boka.

– Nå har du sjansen til å få «ditt» bilde med i boka og være med på å spre kunnskap om kommunen vår opp gjennom tidene. Har du noe som du tror kan være av interesse så ta kontakt enten med Ole Gangstad, Arnold Lorentsen, Morten Olsen Haugen eller meg. Vi venter i spenning. Det skal vel ikke oppfordres til angiveri, men litt må være lov i denne omgang. Kjenner du noen du vet, eller tror, som har bilder av interesse, så ta kontakt med oss, nikker Otte Vatn.