Fortsatt fullt trøkk

Det er bred enighet politisk om at kommunen skal opprettholde utbyggingstrøkket innen bredbånd.

FULLT TRØKK: Inderøy kommune har fortsatt fullt trøkk på bredbåndsutbyggingen. 

Nyheter

Det sier leder av hovedutvalg Natur, Trude Hoff. Denne uka behandlet hovedutvalget bredbåndsutbyggingen.

Bredbånd en forutsetning

Hoff innrømmer at kommunepolitikerne gjerne hadde sett at nasjonale myndigheter også vil satse ekstra på bredbåndsutbyggingen.

– Dessverre ser vi ikke denne viljen. Det er synd for et godt utbygd bredbåndsnett gjør det mye mer attraktivt både å bo og drive næring ute i grendene. Jeg vil si at en god infrastruktur er forutsetningen for dette. Et godt utbygd bredbåndsnett legger til rette for framtidig velferdsteknologi, sier hun.

Hovedutvalgslederen forteller at det i områder i Inderøy der det ikke finnes bredbånd, også fins problemer som er ukjent for den som bor i utbygde strøk.

For dårlig kapasitet

– Det finnes eksempler at unger ikke får lastet ned nødvendig undervisningsmateriell fordi kapasiteten er for dårlig. I familier med flere skoleelever hender det at ungene må bruke nettet etter tur fordi kapasiteten er for dårlig. Sånn kan vi ikke ha det, sier hun.

Ordfører Ida Stuberg sier at kommunen har fått 950 000 statlige kroner til utbygging av bredbånd på Stokkan, samt 550 000 fylkeskommunale kroner til ny mast i Ørdal.

– De statlige kronene fikk vi etter fem søknadsrunder, smiler hun oppgitt.

Næringssjef Trygve Wannebo sier at status for bredbånd er denne.

– Vuddugrenda er ferdig utbygd med signert overtakelsesprotokoll i oktober i høst. Denne uka har vi signert kontrakt med NTE om bredbåndsutbygging strekningen Straumen–Vang på Utøy. Den skjer til neste år, sier han.

Wannebo sier at utbygging av strekningen Stokkan–Letnesgrenda også forventes ha oppstart neste vår.

Uprøvd modell

– I tillegg skal vi i gang med utbygging på Røra Nord – Vådalsgrenda – hvor vi også tar ansvar for flere gårds- og bruksnummer tilhørende Steinkjer kommune. Det skjer etter avtale kommunene imellom. Vi har videre bestemt at utbyggingsplanene for Sandvollan–Korsavegen skal ligge i samme anbudsdokument som Stokkan–Letnesgrenda. Da sparer vi verdifull tid. Vi jobber også med å få på plass ny sender i Ørdalen etter Haga-modellen. Inderøy kommune bygger og eier hytte/mast med innlagt strøm og fiber. Teleoperatører får så, på vilkår, tilgang til hytta med mast. Inderøy kommunes forslag til modell er uprøvd i Norge. Her blir det fiber inn og radiosignal over Skarnsundet til mottaker og så videre igjen i fiber til Framverran. Muligheter og eventuelle kostnader i tilknytning til en slik modell avklares i møte i desember, sier næringssjefen.

Han sier at Åsbygda i Mosvik får kommunen en avklaring på i løpet av denne uka før den tar stilling til vegen videre.

– Da får vi orientering fra Berger IKT AS, som har fått i oppdrag å vurdere muligheten til oppgradering/ forbedring av signaler til Åsbygda, avslutter Wannebo.