Vil øke kapasiteten

Småbarnsforeldre på Kjerknesvågen vil at kommunen øker kapasiteten ved Lyngstad barnehage.

MISNØYE: Småbarnsforeldre har i lang tid vært misfornøyde med barnehagekapasiteten ved Lyngstad barnehage. Nå vil de at barnehagen renoveres og bygges ut. (Faksimile) 

Nyheter

Det går fram av et brev som er sendt til kommunen. Brevet kan du lese på side 12 i denne avisa. Inderøyningen omtalte saken også i mai i år. Da påpekte foreldre at tilbudet ved Lyngstad barnehage er i utakt med antallet barn i kretsen.

Fire av 14 fikk førstevalget

Her skriver foreldrene at «14 søkere hadde Lyngstad barnehage som sitt 1. valg. Av disse var det 4 som fikk 1.-valget sitt oppfylt. Med tanke på antall barnefødsler på Våjen det siste året, har vi stor tro på vedvarende høye søkertall. Vi er mange som ønsker oss plass i Lyngstad barnehage. Antall ledige plasser er derimot ikke høyt. Ser Inderøy kommune noen verdi i at barna i kommunen får mulighet til å gå i den barnehagen i kretsen de bor?». Videre skriver de at for «oss foreldre er det viktig at barna våre får plass i Lyngstad barnehage. Barnehagen som ligger nært der vi bor. Barnehagen som tar i bruk nærmiljøet til ungene. Barnehagen som kan samle barna i grenda. Barnehagen som gir barna mulighet til å bli kjent med hverandre før de skal gå på samme skole.»

Midlertidige lokaler?

Foreldrene skriver også at de «lurer på hvordan kommunen stiller seg til høye søkertall og få plasser ved Lyngstad barnehage. Venter eller håper dere barnetallet og antall søkere går ned, og problemet blir løst av seg selv?». For å ordne opp vil foreldrene at kommunen på kort sikt, i samarbeid med barnehagen, kan se «etter midlertidige lokaler i tilknytning til dagens lokaler? På lengre sikt mener vi barnehagen trenger både opprustning og større lokaler.»

Rådgiver innen oppvekst i Inderøy kommune, Heidi Henriksen, sier til Inderøyningen at administrasjonen orienterte Hovedutvalg Folk om barnehagesituasjonen i kommunen, og Lyngstad krets spesielt, 14. november.

Svak nedgang over år

– Som jeg skrev i mail til Grete Elnan den 31. oktober har Lyngstad hatt en svak nedgang over år, men barnehageåret 2017/18 har vist en økning i behov for plasser. En grunn til det er at flere små barn ønsker plass, og at barn under tre år legger beslag på to plasser. Bemanning er justert på et tidligere tidspunkt og vi tok ved barnehageopptaket 2017 inn antall barn etter bemanning og areal. Dette er også redegjort for i svar gitt på spørsmål direkte til administrasjonen v/undertegnede. I presentasjon til Hovedutvalg Folk opplyses det også om at SFO benytter barnehagen sine lokaler ved Lyngstad morgen og ettermiddag, det er ni til ti barn som benytter dette tilbudet. Lyngstad barnehage driver barnehagen i to bygninger og det legger begrensninger på en mere effektiv bruk av personalet, sier hun.

Ikke vært utfyllende nok

Rådgiver sier at kommunen ved tidligere anledning har gitt tilbakemelding om kapasitet ved Lyngstad barnehage.

– Her har vi ikke vært utfyllende nok. derfor vil en lett kunne få inntrykk av at det kun var areal som var begrensende faktor for at man ikke kunne få plass på Lyngstad. Ovenstående viser at dette er feil og at det også er bemanning og bygningsmessige forhold som påvirker kapasiteten. Administrasjonen beklager eventuelle misforståelser som har oppstått på grunn av dette, sier hun.

Frigir plass neste år

Henriksen sier at når det gjelder neste barnehageår så viser oversikten at det er sju skolestartere ved Lyngstad barnehage. I tillegg er det ni barn som i dag har plass som fra 1/8-2018 regnes som store barn. Det vil være med å frigi plass til nye søkere.

– Vi har en oversikt som viser at i 2016 ble det født sju barn i Lyngstad krets og i 2017 seks barn. Ett av barna i 2016 er født etter utgangen av november og vil sannsynligvis være potensiell ny søker. Det er også potensielt mulig at noen av de barna som takket ja i annen barnehage fortsatt ønsker å stå på Lyngstad med førsteprioritet, avslutter rådgiver.