– Fortsatt rom for mer gris

To ganger i året forventer folk å finne nok svineribbe i butikkene: Det er til jul og til grillsesongen om sommeren.

OPTIMIST: Oddbjørn Kjelvik kom med positive signaler om markedet for gris både til studentene og til dem som bygger nytt. 

STORT: Det er skikkelige dimensjoner på de nye grisehusene, som her på Rottvoll. 

Nyheter

Hva som skjer resten av året bryr folk seg lite om. Aktørene innen næringa vet at det er lite som skiller overproduksjon fra underdekning i markedet. Tilfeldigheter som en godværsperiode i fellesferien får feriefolket til å fyre opp grillene og kjøpe masse grillmat. Dermed er et opparbeidet overskuddslager borte på kort tid.

– Behold markedet

Det var under en samling for svineprodusenter i Inderøy at Oddbjørn Kjelvik i Nortura var bedt om å si noe om det er rom for flere grisehus i markedet. Han mente at det fortsatt er et stykke til vi når taket innen produksjonen. Her viste han til prognoser for landet som helhet som utarbeides med jevne mellomrom.

Det var to ting Kjelvik understreket. Det ene var at svineprodusenter i Trøndelag må kjempe for å beholde sin andel av markedet, ellers vil for eksempel Rogaland kapre en større andel. Det andre er å være meget nøye med dyrevelferden, slik at ikke dyrevernere får noe å kikke på. Dårlig omtale kan ødelegge næringa på kort tid.

Nye hus

Begge de to forholdene som Kjelvik nevnte, kan løses ved å bygge nye og bedre grisehus. Under samlingen på onsdag var det lagt inn besøk hos tre grisebønder som om kort tid tar i bruk nye grisehus. Første stopp var hos Jan Egil og Berit Lindseth Gausen på Li på Sakshaug. Her er det klart til første innsett slaktegris i uke 49 i grisehuset til 7 millioner som ble påbegynt 11. juli.

Andre stopp var på Rottvoll på Utøy, der Lidvar og Laila Ugedal Vang nettopp har fått tak på et nybygg for smågrisproduksjon til 8,5 – 9 millioner. Siste stopp var hos Gunhild Jenssen og Marius Vang Stene på Vinje Bruk i Mosvik, der et nybygg til 8 millioner snart står klart til å ta imot smågris fra Rottvoll og fôre dem opp til slaktegris.

Prosjekt

Samlingen som ble holdt ble arrangert av prosjektet Inderøy: Mer mat – tryggere samfunn, ved prosjektleder Lars Daling.

Rundt 35 personer deltok, deriblant avgangsklassen for agronomstudentene på Mære sammen med faglærer Gunnar Salberg Løe, som også er leder i Norsvin Inderøy, medarrangør under samlingen.