To landbruksmøter

I starten av desember blir det arrangert to møter som har tilknytning til husdyrhold og skogbruk.

BEITE ELLER SKOG: Kanskje har noe av skogen større verdi som beite? Problemstillingen tas opp på beitemøtet på Øyna. 

Nyheter

Begge møtene er en del av prosjektet Inderøy: Mer mat – tryggere samfunn, som har som målsetting å øke matproduksjonen i Inderøy med 2 prosent innen år 2020, mens den nasjonale målsettingen er én prosent.

Temaet for møtene tar utgangspunkt i det faktum at det er underdekning av storfekjøtt i Norge.

Det første møtet foregår på dagtid onsdag 6. desember på Øyna og er omtalt som beitedag. Her er fokus på omdisponering av skog til beite for storfe, og alle sider ved denne problemstillingen blir belyst. Møtet er også av interesse for gårdbrukere med sau.

En uke senere, tirsdag 12. desember på kveldstid, er det et åpent fagmøte på AKSET om storfekjøtt. Det er Nortura i samarbeid med prosjektet Inderøy: Mer mat – tryggere samfunn, som står som arrangør. Lars Daling er prosjektleder og tar imot påmelding til begge møtene.