– La seniorene få jobbe lenger

– Det bør være en målsetting i alle virksomheter at de har utviklet en personalpolitikk for å beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere, sier Jan Erik Løkke.

RESSURS: – Eldre er en ressurs som samfunnet må benytte seg av, mener leder av Eldres Råd i Inderøy, Jan Erik Løkke. (Arkivfoto) 

Man må se på eldre som en samfunnsressurs, uavhengig av om de fortsatt er i arbeid eller har gått ut av arbeidslivet

Nyheter

Han er leder av Eldres råd i kommunen.

Behov for holdningskampanje

Løkke mener at en kommunalt rettet aldersgrense må bortfalle dersom forslaget om å heve aldersgrensen i arbeidsmiljøloven til 75 år blir vedtatt.

– Mange av særgrensene for forskjellige grupper yrkesdeltakere ble satt i en annen tid der arbeidsforholdene var annerledes og befolkningens helsetilstand ikke lik dagens. Ved lønnet arbeid etter fylte 67 år kan en ikke motta sykepenger. Har man ikke tatt ut pensjon før 67 år har en rett på full pensjon i tillegg til lønna. Det er bedre muligheter i dag for å kunne kombinere arbeid når man er pensjonist. På grunn av den eldresituasjonen vi kommer inn i nå, bør kommunen iverksette en bredt anlagt holdningskampanje for å motvirke negative holdninger til aldring i kommunen vår, sier eldrerådslederen.

Kommunen bør gå foran

Løkke viser til at kommunen er en meget stor arbeidsgiver som bør gå foran og intensivere sitt arbeid med å utvikle en arbeidspolicy for seniorer blant egne arbeidstakere.

– Husk at kompetanseheving er en del av eldrepolitikken. Man må se på eldre som en samfunnsressurs, uavhengig av om de fortsatt er i arbeid eller har gått ut av arbeidslivet.

Vi må huske på at vi har mange frivillige organisasjoner som driftes av eller med den eldre befolkningen, nikker han.

Tradisjonsbærere

Eldrerådslederen mener at vi bør tenke at vi må videreføre tradisjoner og kunnskapskraft slik at disse ikke går i glemmeboka.


– Jeg tenker her på håndverk, matkultur praktiske ferdigheter med mer. De som kan det – kan lage en database om sine kunnskaper, slik at dette kan være tilgjengelig for skoler og andre. Slik kan pensjonister gjøre seg tilgjengelig i et systemet og bli tilkalt til enkeltoppdrag ved behov. Et nettverk av tidligere spesialister (les pensjonister) som kan tilkalles ved behov for ekstra hjelp og støtte. Dette nettverket skal ikke komme istedenfor kommunalt engasjement, men som et supplement, synes han.

Økt aktivitetsnivå

Løkke er opptatt av at arbeidet for å bekjempe aldersdiskriminering i samfunnet må fortsette på mange områder.

– Det har vært en positiv utvikling i aktivitetsnivået i hele befolkningen, men det er hos eldre at aktivitetsnivået har økt mest. Innsatsen for eldres helseutfordringer må i større grad rettes mot forhold som kan påvirkes gjennom forebygging og tidlig innsats på reparasjon og behandling.

Det må være lovpålagt forebyggende hjemmebesøk. En trygg og forutsigbar finansiering er av avgjørende betydning for at tilbudene kan etableres og utvikles som et forebyggende tilbud til innbyggerne i Inderøy, mener han.

– Slipp til private

Lederen av Inderøy Eldres Råd er opptatt av at tilgjengeligheten til spesielle boliger må bli større,

– Nå legges det opp til at det skal være en viss kommunal utvikling på spesialboliger og sykeheim i Inderøy. Dette tilfredsstiller ikke alle reelle behov. I grendene må kommunen tilrettelegge tomter for «privat» oppføring av leiligheter (bosenter) tilpasset eldre enslige og ektepar, som ikke kommer i betraktning ved kommunale tildelinger av boliger eller sykeheimsplass. Ved slik privat utbygging og salg av leiligheter bør kommunen sikre seg med rett til å kjøpe én eller to leiligheter, i alle grendene. Eventuell behov for kommunalt tilsyn i slike boliger, lar en ligge utafor inntil tomter og eventuell utbygger er klar, avslutter Jan Erik Løkke.