Har fått innvilget EU-prosjekt

Frivillig Inderøy og Åre kommune i Sverige har fått innvilget et stort 3-årig EU-prosjekt.

FORNØYD: Vibeke Arntzen er svært fornøyd med at Frivillig Inderøy har fått innvilget et InterReg-prosjekt sammen med Åre kommune. (Foto: Elfi Leinan) 

Nyheter

Det forteller Vibeke Arntzen hos Frivillig Inderøy. Prosjektet heter «Ökat arbetskraftsutbud i gränsregionen» og er et prosjekt i InterReg-programmets satsingsområde «Sysselsetting».

– Prosjektet ble innvilget støtte torsdag 23. november fra styret for InterReg-området «Nordens Gröna Bälte». Nordens Gröna Bälte består av Jämtlands og Västernorrlands län i Sverige samt Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylke i Norge. Prosjektet skal jobbe for bedre integrering og inkludering av grupper som står langt fra arbeidslivet, blant annet flyktninger og ungdom, forteller Arntzen.

Prosjektets eiere ønsker også at det i løpet av prosjektperioden kan etableres en ny modell for integreringsarbeid og kvalifisering for arbeid, som kan benyttes i andre kommuner og fylker, på begge sider av grensen.

– Åre kommune har nettopp fått pris for sitt arbeid med å få innvandrere ut i jobb. Åre er antakelig den kommunen i Sverige som er best på integrering. I Åre er 85 prosent av alle bosatte flyktninger i jobb eller utdanning. Inderøy har mye å lære av Åre kommune. Samtidig ønsker Åre kommune å lære av Frivillig Inderøy og av Flyndra AS, sier hun.

Arntzen forteller at NAV og Inderøy kommune er med på laget, som vil samarbeide tett med prosjektet. Prosjektet har som mål å etablere en arbeidsmetode og en praksis som gir konkrete resultater. Hun sier at samarbeidspartnerne derfor ser svært positivt på denne satsingen.

– I tillegg er KS-prosjektet «En av oss», LO og selskapet Learning Moment Technologies, som eier softwaren til læringsprogrammet Dokker, interessert i prosjektet. Gjennom prosjektet ønsker en å bidra til å realisere regjeringen og arbeidslivets samarbeidsavtale for raskere og bedre integrering i arbeidslivet. Prosjektet har et totalbudsjett for både norsk og svensk side på rundt 12 millioner. Oppstart skjer allerede i januar 2018, smiler Arntzen og tilføyer:

– Vi i Frivillig Inderøy gleder oss til å ta fatt på arbeidet med dette prosjektet.