Dårlige utsikter for Inderøy

Kommunal Rapports Framtidsbarometer gir dårlige utsikter for Inderøy kommune.

DÅRLIG: Inderøy kommune scorer dårlig på Kommunal Rapports Framtidsbarometer. 

Nyheter

I november kom barometeret, som viser hvordan framtidsutsiktene vurderes blant norske kommuner. Her vurderes det hvor høy eller lav risiko kommunen har i årene framover, målt mot resten av landet. I barometeret listes det opp hvordan hver enkelt kommune ligger an.

Ifølge Kommunal Rapport vil en rekke faktorer knyttet til nasjonaløkonomien påvirke hvor stor eller liten risiko de ulike kommunene står overfor framover. Bladet har gruppert kommunene i fem: Andelen med lav risiko, ganske lav, middels, ganske høy og høy risiko.

På indikatoren folketall ligger Inderøy kommune dårlig an. Inderøy får nemlig benevnelsen «ganske høy» risiko. Sannsynligheten er dermed ganske stor for at veksten i rammetilskudd blir lavere enn gjennomsnittet. Indikatorene innen sysselsetting er ganske svake målt mot resten av landet. Også her er risikokarakteren «ganske høy». Det er i utgangspunktet negativt med tanke på hvordan kommunens skatteinntekter vil utvikle seg framover. De økonomiske nøkkeltallene er dårlige målt mot resten av landet. Kommuneøkonomien generelt er god, men indikatorene indikerer at risikoen er «ganske høy.»

Totalt sett er Inderøy blant de kommunene som ser ut til å ha høyest risiko for årene framover. Totalkarakteren som kommunen får er nemlig «høy risiko». I barometeret heter det at utfordringene ser ut til å være større i Inderøy enn i de fleste andre kommuner.

Nabokommunene gjør det bedre enn Inderøy. Steinkjer og Levanger får totalkarakteren «ganske lav», mens Verdal får «middels».