Flyttet tilbake til Røra

For et par år siden fikk Kristine Salberg Strand og Roy-Inge Hilseth mulighet til å overta slektsgården til Kristine, Salberg nordre på Røra.

TRIVES: Hele familien, Kristine, Roy-Inge, Tilde og Signe, trives med den nye tilværelsen på Salberg nordre. Her står de foran det nye bygget som nærmer seg ferdigstilling. 

I første omgang prioriterer vi ungene

SAGFØRER: Her er Roy-Inge i sitt rette element, i full gang med å sage materialer på den nye båndsaga. 

HØYT OG FRITT: Salberg nordre ligger flott til, på en høyde like ovenfor E6, med utsikt ut over bygda og fjorden. 

Nyheter

Det kom litt brått på, og de måtte i tenkeboksen en liten stund. Kristines mor er fra Salberg nordre, og hun bosatte seg på Hylla og stiftet familie. Etter videregående dro Kristine til Trondheim for å studere til sosionom, og som ferdig utdannet fikk hun jobb i Flyktningtjenesten i Trondheim.

Roy-Inge Hilseth vokste opp på Dønna på Helgeland. Han jobbet som maskinsjef på hurtigbåten på strekningen Trondheim–Kristiansund da de møttes, og de etablerte seg på Ranheim. Der var de nettopp ferdige med å restaurere huset da muligheten bød seg til å flytte til Røra.

Slo til

Etter litt rådslagning og sondering om jobbmuligheter ble beslutningen tatt. Skulle de flytte noen gang, måtte de gjøre det nå, mens de var unge, Kristine 30 år og Roy-Inge 39 år i år. Kristine hadde gode minner fra Røra, og ville gjerne at ungene fikk vokse opp der. Det er også et stort pluss å ha mormor i nærheten.

For Roy-Inge gikk det greit å få ny jobb, for transportselskapet FosenNamsos Sjø AS som driver hurtigbåtforbindelsen Trondheim – Kristiansund driver også MF Ytterøy som trafikkerer strekningen Levanger – Hokstad på Ytterøy. Dermed unngikk han å skifte arbeidsgiver og fikk jobb som maskinsjef på Ytterøy-ferga. Kristine fikk jobb i Flyktningtjenesten i Inderøy, og stortrives der.

Barn og vedlikehold

– Det er mye som skulle vært gjort med det ene og det andre når man overtar et gårdsbruk, men vi har bestemt oss for å ta ting litt etter hvert. I første omgang prioriterer vi ungene. Tilde på tre år har plass i Elvebakken barnehage og trives godt der. Siste tilvekst er Signe som nå er sju måneder og synes å trives med å vokse opp på en gård, sier det unge paret.

Jorda på gården vil fortsatt bli leid ut en stund, så får de se hva det blir til senere. Roy-Inge fant det straks interessant at det var en del skog på gården. Dette, kombinert med at behovet for vedlikehold av bygningsmassen var åpenbart, gjorde at gammel kunnskap og erfaring fra oppveksten dukket opp igjen.

Gårdssag

Faren til Roy-Inge hadde en gårdssag, og gutten fikk ofte hjelpe til som bakmann når faren sagde materialer. Han lærte mye om sagteknikk og utnyttelse av tømmerstokken. Da familien kom flyttende fra Trondheim, fant Roy-Inge ut at NORLOG hadde kontorene sine like i nærheten. Ikke lenge etter sto en splitter ny båndsag i det tidligere fjøset på Salberg nordre. Tømmer ble hugget og kjørt heim, og snart hørtes lyden av sagbruket fra den gamle fjøsbygningen.

En fløy av uthuset ble revet, og nå settes det opp et nytt bygg, tilpasset de behov som de nye eierne har.


Tatt godt imot

– Å flytte hit har vært en positiv opplevelse. Vi må få skryte av den gode mottakelsen vi har fått her, spesielt av naboene her i Salberg-grenda. Foreløpig har vi hatt nok med å komme oss i orden på gården, så det har blitt lite tid til andre ting. Etter hvert håper vi å delta mer i de aktivitetene som finnes i lokalsamfunnet, og det kommer vel av seg selv når ungene vokser til, konkluderer Kristine og Roy-Inge.

På spørsmål om de av og til angrer på beslutningen om å forlate jobb og hus i Trondheim og flytte til Røra, får vi et overbevisende svar:

– Nei, det gjør vi ikke.