Takket av etter ti år

Etter ti år som fast pianist på vaffeltreffet, takket Torbjørn Løseth av.

TAKKET AV: Bente Østereng (t.v.), Anne Aursand, Sissel Sundfær og Sigfrid Hjulstad flankerer Torbjørn Løseth, da han takket av som pianist. 

Nyheter

Den første fredagen i måneden har besøkstjenesten i Inderøy stått bak vaffeltreffet på Inderøyheimen. Løseth har sørget for pianotonene siden 2007. Denne uka takket han av og overlater oppgaven til Ole Hegdal. Fredag 1. desember fikk Løseth oppmerksomhet og takk for vel utført jobb.

– Han har gjort dette helt gratis. Og han har gjort en fenomenal fin jobb. Det fortjener han så vel blomster som applaus for, roste Sigfrid Hjulstad i besøkstjenesten.

– Jeg har hatt det kjempetrivelig som pianist sammen med dere, takket Løseth.