Kommunal informasjon

Næringssjefen: En ny arena åpnes tirsdag

SNART ÅPNING: I Sakshaug gamle skole legges det nå ned en siste innsats for å få alt klappet og klart til offisiell åpning tirsdag 5. desember og åpen dag torsdag 7. desember. 

Næringssjefen: Trygve Wannebo. 

Nyheter

Endelig kommer åpningsdagen for Inderøy sin nye arena som tidligere het Sakshaug skole. Det er ungdommer i Inderøy som har deltatt i jury og valgt nytt navn som avsløres på åpningsdagen. I 2015 var Sakshaug skole tiltenkt som en del av finansiering av AKSET kultur- og skolesamfunn hvor tanken var salg av eiendomsmassen. For å gjøre en lang historie kort – Inderøy kommune eier nå en fantastisk arena som kommer alle til gode enten de er fra Inderøy eller kommer fra andre steder på Innherred. Alle som ønsker å delta i fellesskapet på skolen – vil bli tatt imot med et åpent sinn og en varm velkomst. Her har vi klart å forene offentlige tjenester med Flyktningtjenesten, kreative næringer med tilhold hos Tindved og Frivillig Inderøy og Livslaget. Nå mangler vi kun akademia/forskning før vi har samlet alle parter i en quadruple helix. For dere som ikke vet hva QH er, kan jeg si følgende:

«Et av hovedargumentene for oppbygging og forståelsen av Quadruple Helix er at sluttbrukere må bli tatt tidlig med i prosessen og ansett som likeverdige spillere i innovasjonssystemet. Vi ser et generelt paradigmeskift mot brukerdrevne og åpne innovasjonssystemer som endrer spillereglene radikalt i markedet og gir en maktforskyvning hos aktørene. Konsekvensen er at eksisterende, og gjennom mange år suksessfulle, forretningsmodeller, virksomheter og hele bransjer får konkurranse eller blir utkonkurrert av nye spillere.»

Tull og tøys. Det jeg mener å si er at vi har gjort følgende: Å samle mange mennesker i samme bygningsmasse som har ulik erfaring, ulik kultur, ulik kunnskap, ulik geografisk bakgrunn, ulik motivasjon. Ulike i det meste, men alle med et ønske om å lykkes med sin(e) utfordring(er). Skal vi skape noe nytt må vi være villig til å tenke nytt – og å gjøre. Handling er langt viktigere enn en tanke. Her har Inderøy kommune lagt forholdene til rette for å skape flere arenaer hvor mange i fellesskap kan lykkes, men vel så viktig – å lykkes på individnivå. Enkelte ønsker å lære seg norsk muntlig og skriftlig. Andre ønsker å være kreativ for å skape sin egen arbeidsplass. Noen vil komme til BUA for å låne en sykkel, mens andre vil lære seg å skru på egen moped eller en stor firehjuling.

Frivillig Inderøy har fått rikelig med plass og spiller en viktig rolle i fellesskapet som vil ta form i løpet av årene som kommer. Det har vært et hektisk år for å gjøre om og tilpasse Sakshaug skole til å bli noe annet enn skole. Mange mennesker har bidratt aktivt og deltatt i ombygging, tilpassing, flytting fra og flytting til i løpet av 2017. Jeg er sjøl ikke i tvil om at Inderøy kommune har Norges flotteste og peneste tilfluktsrom etter at MC-klubben Mot Mobbing har stått på i hele år for å gjøre om lokalene til oppholdsrom, verksted og tilholdssted for klubbens medlemmer og alle andre Inderøyninger som stikker innom. De har også malt «Grønnbygget» gult i løpet av sommeren. Gamle fordommer kan kastes – skjeggete mannfolk på Harley – er verdens snilleste og mye mer opptatt av å arbeide med barn og unge og lære bort skruing på alt som har motor – enn å flotte seg på sykkel. Jeg har sjøl vært på besøk og registrert at det foregår dannelse for unge mennesker i praksis med både å hilse og ta godt vare på både verktøy og hverandre. Den beste teori finnes i en god praksis. Og her har vi en særdeles god praksis.

Jeg vil rette en stor takk til alle som har bidratt for at vi i fellesskap har lyktes med å skape en fantastisk og flott arena. På vegne av Inderøy kommune: tusen takk til hver især. Dere har vært mange og flinke til å bidra for at vi kan gjennomføre en offisiell åpning på tirsdag førstkommende. Nå gjenstår det som er mest spennende – å utvikle arenaen i årene som kommer, men mest av alt – å bidra til at mennesker får realisert sine mål og kanskje satt noen nye? På Inderøya er vi er best – i lag!

Hvem sier at ikke Inderøy stiler høyt?