Skal stikke ut ny næringskurs

Inderøy kommune, Inderøy næringsforening og Den Gyldne Omvei inviterer alle næringsdrivende til stormøte tirsdag 12.desember.

STORMØTE: Tormod Ellingsen inviterer det inderøyske næringslivet til stormøte i Jægtvolden torsdag 12. desember. (Arkivfoto) 

Nyheter

Ett tema står på agendaen ifølge daglig leder av Den Gyldne Omvei, Tormod Ellingsen.

Ny organisering

– Vi skal finne ut om det er interesse med ny organisering. Enkelt sagt vil det bli foreslått at Inderøy Utvikling opprettes. Samtidig endres så vel jobben som daglig leder av Den Gyldne Omvei og Næringsforeningen. Forslaget innebærer at Inderøy Utvikling skal ha to ansatte. For å finansiere stillingene inviterer vi det inderøyske næringslivet til å bli med på et spleiselag. De som ansettes i de to stillingene skal jobbe for å bedre næringslivets framtidsutsikter og utvikle merkevaren Inderøy enda bedre. Jeg vet at dette høres tøft ut – at næringslivet i «lille» Inderøy skal ta brorparten av kostnadene med dette, men jeg er overbevist om at dette er veien å gå, sier Ellingsen.

Trenger én millioner

Han forteller at medlemsbedriftene i Den Gyldne Omvei til sammen betaler en medlemskontingent på rundt 200 000 kroner i året.

– For å finansiere stillingen som daglig leder må det på plass rundt én millioner kroner. Jeg vil ikke kunne gjøre jobben min godt nok om jeg må bruke store deler av arbeidsdagen min til å finansiere egen lønn. Om vi klarer å få ny organisering på plass vil det styrke hele næringslivet i kommunen. Det er min overbevisning. Den største oppgaven blir nå å overbevise næringslivet i Inderøy om at dette er rett kurs, sier han.

Ansvarsdeling

Ellingsen sier at det i Inderøy er rundt 300 aktive firmaer. Om 150 av dem i gjennomsnitt betaler inn 10 000 kroner i medlemsavgift i året, vil ting falle på plass.

– Resten av lønnsmidlene vil vi kunne hente inn ved at Inderøy Utvikling selger tjenester til næringslivet, sier Ellingsen. Han er opptatt av at de to stillingene i Inderøy Utvikling skal ha en klar ansvarsdeling mellom reiselivsnæring og annen næring.

– Samtidig må vi samarbeide på de områder der det er fornuftig med samarbeid. Små kommuner som lykkes med sin næringslivssatsing har tuftet dette på nettverk og samarbeid. Det må vi få på plass også i Inderøy. Nå håper jeg på stor oppslutning og avklaring i møtet 12.desember, avslutter han.