Flere lærlingplasser

Inderøy kommune øker antallet lærlingplasser fra fire til ti de neste fire årene.

SAMARBEID: – Inderøy kommune og fylkeskommunen har inngått partnerskapsavtale som betyr at kommunen øker antallet læreplasser fra fire til ti de neste fire årene, sier ordfører Ida Stuberg og May Britt Lagesen i Trøndelag fylkeskommune. 

Nyheter

Dermed blir det VG2 – tilbud innen helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget ved Inderøy videregående skole (IVGS) fra høsten av. En forutsetning er at tilbudet får tilstrekkelig mange søkere. IVGS har hatt VG1-tilbud i mange år. I høst startet 28 elever på VG1.

Roser kommunen

May Britt Lagesen er fra nyttår hovedutvalgsleder for kultur i Trøndelag fylkeskommune. Fram til fylkessammenslåingen har hun vært fylkesråd for utdanning og kultur i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Hun roser Inderøy kommune for økningen av lærlingplasser.

– Kjempebra. Det er viktig at en har lærlingtilbud i kommuner der en har videregående tilbud. Det er utrolig positivt at vertskommuner som Inderøy går foran og viser vei. Fylkeskommunen har klart å få på plass et godt lærlingsamarbeid med private aktører. Her har vi inngått gode partnerskapsavtaler. Nå følger det offentlige etter. Det er supert, roser hun.

Nødvendig satsing

Ordfører Ida Stuberg mener tiden nå er inne for å øke antallet lærlingplasser i kommunen.

– Tall viser at vi kan få mangel på fagkompetanse innen helsearbeiderfaget fram mot 2030. Vi blir flere eldre. I løpet av de neste ti-tolv årene vil 80 prosent av dagens arbeidsstokk i Inderøy kommune være alderspensjonister. Det viser at det er stort behov for rekruttering av fagfolk. Da er det helt nødvendig at vi satser på lærlingplasser. Det er det tverrpolitisk enighet om. Jeg må nevne at kommunen klarer å øke antallet lærlinger takket være et tett og godt samarbeid mellom fylkeskommune og kommune. Vi er naturlig nok fornøyde med at fylkeskommunen ser mulighetene i å satse i Inderøy, sier hun.

Må ha god rådgivertjeneste

Stuberg sier at hun er svært tilfreds med partnerskapsavtalen som kommunen og fylkeskommunen nå har inngått.

– Det gjør det enklere for kommunen å få dette tilbudet på plass, høyttenker hun.

Lagesen understreker viktigheten av å ha en god rådgivertjeneste i grunnskolen.

– Det er helt nødvendig at vi har en rådgivertjeneste som er oppdatert, som tar hver enkelt elev på alvor og som har god kunnskap om framtidens yrkesmuligheter. Skal vi lykkes må brikkene være på plass, avslutter hun.