Fra arkivet:

Nergata 18 er blitt historie

Nergata 18, eller «Hildur-stu» som den også ble kalt på folkemunne, er jevnet med jorden.

IKKE BEVART: Nergata 18 blir ikke bevart for framtiden. 

BORTE VEKK: Nergata 18 er jevnet med jorden. Bare vinduene er ivaretatt. 

Nyheter

Bakgrunnen for at huset måtte fjernes er at det står i veien for den prosjekterte utbyggingen av Straumen Park.

Solgt for 650 000 kroner

I fjor sommer inngikk Inderøy kommune opsjonsavtale med Straumen Invest om salg av huset. Det er Straumen Invest som står bak utbyggingen av Straumen Park, som inkluderer 21 leiligheter pluss næringsareal i Øvergata. Huset ble solgt for 650 000 kroner. De siste ukene er det tidligere samvirkelagsbygget blitt revet for å gi plass for prosjektet.

Arbeidet med bevaring

Da Inderøyningen omtalte salget og opsjonsavtalen i fjor i september, ble det fra Straumen Invest sagt følgende:

« Den (opsjonsavtalen) sikrer innkjørselen til det planlagte parkeringsanlegget. Derfor var det viktig for oss å få avtalen på plass». Videre var Straumen Invest tydelig på at «dersom en greier å bevare det lille huset på Straumen, så blir det bevart».

Straumen Invest mente «at det ville være en stor fordel om vi klarer å bevare huset. Hvor det ender opp er langt fra bestemt. Kanskje klarer vi å beholde det der det står i dag eller kanskje en annen plass i nærområdet. Det arbeides det med i øyeblikket».

Ikke fredet eller vernet

«Hildur-stu» var, ifølge ordfører Ida Stuberg, verken fredet eller vernet. Hun forteller at en del av opsjonsavtalen, som ble enstemmig godkjent av formannskapet, var at kommunen skulle få «kølhagan» – området mellom Rød- og Grønnbrygga. I tillegg inngikk det i avtalen enighet om areal for Nils Aas Kunstverksted.

– I forbindelse med avtalen lovet kommunen muntlig at den kunne stille tomt til disposisjon for midlertidig plassering av huset dersom Straumen Invest ønsket det. Den muligheten er ikke blitt benyttet. Samtidig var kommunen klar på at den ikke vil bruke ekstra midler til bevaring av bygget.

Kommunen har forpliktet seg til ivaretakelse av Klokkarstu. Om ikke lenge skal bygget restaureres. Det blir fint å få fikset opp Klokkarstu, sier ordføreren.