Tar opp tomtesalg

I førstkommende kommunestyremøte må ordfører svare på interpellasjon om kommunalt tomtesalg.

INTERPELLERER: Inderøy Venstres Knut Øye Brandsås interpellerer i førstkommende kommunestyremøte om kommunalt tomtesalg. (Arkivfoto) 

Nyheter

I interpellasjonen skriver Venstres kommunestyrerepresentant Knut Øye Brandsås at Gunnar Flakk, tidligere sjef i Byggservice Eiendom, gjennom «en rekke omfattende brev til både administrasjon og folkevalgte i løpet av det siste året har argumentert for at tildelingen av område B2 på Nessjordet til Grande Eiendom er gjort på feil grunnlag. Hvorvidt det er Inderøy kommune eller Gunnar Flakk som har rett i denne saken, er uvesentlig i denne interpellasjonen.»

Øye Brandsås skriver videre at «Flakk har henvendt seg til kontrollutvalget. Utvalget fant grunnlag for å se på kommunens generelle saksbehandling ved å rekvirere en gjennomgang fra kommunerevisjonen. Kontrollutvalget avviser møter med Flakk, fordi utvalget ikke vil behandle denne saken spesielt. Flakk har henvist til lovhjemmel der det står at utvalget kan gjennomføre høring hvis ønskelig. Flakk har også henvist til kontrollkomiteen i Trondheim sine egne nedfelte retningslinjer der det står at komiteen praktiserer åpen høring der berørte parter kan belyse en spesiell sak eller saksområde. Deler av kontrollutvalgets oppgaver er å føre tilsyn med kommunale vedtak. Utvalget har mulighet til å la Flakk legge fram sin side av saken, men har valgt ikke å gjøre dette. Synspunktet til interpellanten er at det vil være fordelaktig å la alle parter få legge fram sitt synspunkt på saken for kontrollutvalget, slik at utvalget har et sterkest mulig grunnlag for å konkludere i saken. I en så betent, komplisert og lengevarende sak som denne, er det kanskje desto mer nyttig.» Han stiller følgende spørsmål til ordfører:

«1. Er ordfører enig i at det på prinsipielt grunnlag er viktig at begge parter får legge fram sin side av en sak når det oppstår sterke uenigheter?

2. Er ordfører enig i at Gunnar Flakk bør få legge fram sin side av saken for relevant(e) utvalg på lik linje med det administrasjonen i kommunen har fått gjort?»

Dette er Venstres forslag til vedtak:

«Prosjektet med Nessjordet B2 og B3 stoppes med umiddelbar virkning inntil Flakk har fått lagt fram sin side av saken for relevant(e) utvalg og påfølgende vedtak er fattet.

Kommunestyret oppfordrer relevant(e) utvalg til å la Gunnar Flakk få legge fram sin side av saken.»