Fra arkivet:

«Et sted å være» feiret 25 års drift

Mandag 2.oktober feiret brukerne av ”Et sted å være” 25 års drift med en skikkelig jubileumsfest.

GOD STEMNING: Det var fullt ved langbordet på «Et sted å være» når de mandag kveld koste seg med god mat og underholdning på jubileumsfesten. 

HEDER OG ÆRE: Toastmaster Lillian Iversen (t.h.) overrakte daglig leder Kjellaug Myrmo (t.v.) blomster og en gave fra brukerne med en stor takk for det hun har vært for dem gjennom 25 år. 

Nyheter

Et sted å være ble etablert høsten 1992. Bakgrunnen var en brukerundersøkelse i kommunen som ga et annet resultat enn forventet. Det var ikke helsetjenester som ble etterspurt, men derimot sosial kontakt, noen å prate med, et sted å gå til.

Oppstarten

I starten var ei brukergruppe på sju og en daglig leder i 100 prosent stilling tilknyttet Et sted å være. Brukerne hadde gitt uttrykk for behovet for en møteplass. De hadde et uuttalt behov, noe de ønsket seg, og det skulle utvikles et tilbud ut fra dette.

De fikk tildelt en kommunal bolig fra 1960-tallet på 75 kvadratmeter på Venna. Den lå nært andre viktige tilbud som lege, trygdekontor, tannlege, kommuneadministrasjon med mer. De hadde fått ”Et sted å være” som i tillegg lå nært andre funksjoner de hadde behov for. De flyttet inn i september 1992 med campingbord og stoler, og de startet med å pusse opp. I løpet av den første høsten kom stadig flere brukere til. De utførte arbeidet i lag, fikk en vi-følelse, og et eierforhold til stedet.

Et tydelig behov

Brukermedvirkning har vært sentralt hele veien. Det er brukerne sitt sted, og deres ønsker og behov har vært bestemmende innenfor gitte rammer.

Husmøter ble innført annenhver uke der sentrale tema ble drøftet. Boligen ble raskt hjemmekoselig, og et sted der man kunne komme og gå når de selv ville, ut fra egne forutsetninger, ønsker og behov. Det ble raskt tydelig at tilbudet hadde en behandlingsverdi, selv om det ikke var et sted det ble stilt noen diagnoser. Folk frisknet til ved å fortelle sine historier, lytte til andre og ved å gjøre små oppgaver i lag. Faste rutiner utviklet seg, og dagene startet med kaffe, aviser og en prat. Ellers besto aktivitetene av daglige rutiner som å lage felles lunsj, dekke bord, vaske opp, gjøre hagearbeid, måke snø, og ellers huslige aktiviteter. Trim og ulike kurs har også stått på programmet.

Fikk «nytt hjem»

Etter hvert steg antallet brukere til over 30, og det ble opprettet to faste stillinger som miljøarbeidere/hjelpepleiere i faste 50 prosent stillinger, i tillegg til daglig leder i 100 prosent. Alderen på brukerne var fra 30 til 80 år, noen med alvorlige psykiske lidelser, andre med angst og depresjoner.

Åpningstiden utviklet seg i tråd med brukernes behov, fra to åpningsdager ved oppstart, til fem dager i uka med felles middag på torsdager. I tillegg var det åpent hver onsdag kveld, den første søndagen i måneden, og i jula. De hadde også felles turer, dansekvelder, lokale kulturarrangement og lignende.

Det ble etter hvert for trangt på 75 kvadratmeter, og Et sted å være fikk i 2006 beskjed om at de kunne flytte inn i den tidligere barnehagen på Venna. Det var en gladmelding, og alle bidro med flytting til sitt ”nye hjem”.

Antallet brukere økte jevnt og trutt, noe det for øvrig fortsatt gjør, fellesskapet var godt og møteplassen et trygt sted i hverdagen.

Utfordringer

Årene har bydd på utfordringer i form av fare for nedleggelse, nedskjæringer og uro på ulike plan, men det største skuddet for baugen kom i fjor da kommunestyret vedtok å redusere tilbudet betraktelig. Bemanningen ble redusert til én stilling, noe som har ført til redusert åpningstid og dårligere kvalitet på tilbudet. Men brukerne av Et sted å være la negative tanker bak seg og koste seg skikkelig på jubileumsfesten.

På menyen sto koldtbord med varmrett fra Inderøy Catering, kaffe og kaker. Steffen Flasnes og Yngve Henriksen underholdt, og Lillian Iversen var en stødig toastmaster. Hun var også den som takket daglig leder Kjellaug Myrmo for alt hun har gjort for dem gjennom 25 år, og som ga henne gave og blomster på vegne av alle takknemlige brukere.