Vil styrke «Et sted å være»

I sitt alternative kommunebudsjett for 2018 foreslår Inderøy Venstre å styrke «Et sted å være» med 1.200.000 kroner.

ØKTE BEVILGNINGER: I sitt alternative budsjett for 2018 vil Inderøy Venstre styrke «Et sted å være» med 1,2 millioner kroner. (Arkivfoto: Nina Fossum)  Foto: Nina Fossum

Nyheter

Dermed vil bevilgningen, ifølge partiet, være på sammen nivå som i 2016.

«Et sted å være» er et møtested for mennesker som har erfart vansker i livet. Venstre påpeker at det kommunale tilskuddet til «Et sted å være» er blitt redusert de siste årene.

Ingen eiendomsskatt på næring

I sitt budsjettalternativ går partiet inn for å fjerne eiendomsskatten på næringseiendom og verker og bruk på til sammen 3.403.000 kroner. Videre foreslås det å øke bevilgningene til ungdomsrådet med 10.000 kroner, og å innføre MOT i kommunen. Det siste vil koste 85.000 kroner i året.

Venstre foreslår også å øke tilskuddet til Kortreist dansefestival med 15.000 kroner og at det bevilges 16.500 kroner til kommunalt medlemskap i Transparency International.

Slipper husleie

Partiet går også inn for at sanitetskvinnene i Mosvik skal slippe å betale leie av Bakkely. Det utgjør 20.000 kroner. Økte bevilgninger til sommerutstillingen på Saga foreslås satt til 10.000 kroner. Til sist går Inderøy Venstre inn for økte bevilgninger til Røra fight camp med 15.500 kroner.

Totalt foreslår lokalpartiet å endre rådmannens budsjettforslag med 4.775.000 kroner.

Vil kutte møtegodtgjørelse

For å balansere budsjettalternativet foreslår partiet at skolestrukturalternativet, som ble fremmet i kommunestyremøtet i september 2016 av Venstre, H, Ap, SV og KrF gjennomføres. Samtidig må barnehagestrukturen ses i sammenheng. Dette vil, ifølge Venstre, gi besparelser på kroner 3.500.000.

Videre går Venstre inn for å fjerne representantenes møtegodtgjørelse på 500 kroner per møte. Det vil, ifølge partiet, gi en besparelse på 200.000 kroner.

Vil fjerne familievikaren

I budsjettalternativet går Venstre også inn for å fjerne stillingen som familievikar. Det gir innsparing på 400.000 kroner. Partiet vil heller ikke øke tilskuddet til kirken med 75.000 kroner og det går heller ikke inn for rådmannens forslag om å ansette prosjektmedarbeider som skal se på sykefraværet i kommunen. Det betyr innsparing på 600.000 kroner.

Til sammen gir dette besparelser på 4.775.000 kroner.