Glede over Sps snuoperasjon

I Ap, V, H og SV er det glede over signalene om at Inderøy Sp kan være villig til å snu i skolestruktursaken. – Helt topp, roser varaordfører Trine Berg Fines (H).

TILFREDSHET: Hos flertallet av de lokale partiene er det tilfredshet med Sps lovnader om å se på skolestrukturen på nytt. (Illustrasjonsfoto). 

Nyheter

Samtidig innrømmer hun at hun, i likhet med partifeller, undrer seg litt etter oppslaget i Inderøyningen forrige uke,

– Makten og æren

– Det virker som det er makten og æren som gjelder i Sp. Det de stemte imot i 2016, er de for i år. Sp prøver å forklare at det skyldes årets statsbudsjett. De hadde håpet på andre tider med en eventuell ny regjering. Sånn ville det uansett ikke blitt siden årets statsbudsjett hadde blitt det samme. Dagens inntektssystem har nylig vært oppe til gjennomgang på Stortinget. Vi i Høyre mener at situasjonen for Inderøy er nøyaktig den samme i dag som i fjor, og behovet for strukturelle endringer i oppvekstsektoren, både av faglige og økonomiske årsaker, er like store nå som da. Så det er veldig synd at vi har mistet ett år med viktig arbeid og fremgang med saken. Dette både med tanke på den skolen vi ønsker å ha for alle grunnskoleelevene våre, og på de økonomiske utfordringene vi har fremover, sier varaordføreren.

Vi ha prosessen raskt i gang

Hun viser til at Høyre har sagt at det i utgangspunktet ønsker at prosessen skal kunne settes i gang så rakst som mulig, slik at det blir en virkning fra høsten 2018.

– Det meste av utredningsarbeidet er jo gjort. Men, om det ikke er mulig har vi selvsagt forståelse for det. Det viktigste er at prosessen kommer raskt i gang nå, og at alle går inn i den med et åpent sinn. Erfaringer viser at slike prosessere ikke bør ta for lang tid, det virker utmattende på de fleste, avslutter Berg Fines.

– Blir tåkelegging

Signar Berger er gruppeleder for Ap i kommunestyret. Han sier at han synes det er prisverdig at Sp har endret syn på skolestruktursaken.

– Men å bruke argumentet om at økonomi ikke var et tema i fjorårets debatt blir å prøve å tåkelegge partiets standpunkt for ett år siden. Partiet var da urokkelige i sitt syn og alle argumenter prellet av som vann på gåsa. Uansett så har vi mistet ett og et halvt år med planlegging og gjennomføring av en nødvendig reform i Inderøyskolen. Dette har elever, ansatte og foresatte måttet ta støyten for i denne perioden, sier han.

Berger sier at han likevel må jeg gi Sp kreditt for at partiet kommer så tydelig på banen ved årets budsjettbehandling.

– Ap har i formannskapsbehandlingen gitt sin tilslutning til dette i håp om at vi får til en bredest mulig oppslutning om en ny og bærekraftig skolestruktur i kommunen. Når saken nå kommer så tydelig på banen igjen, skulle vi ønske at dette var klart til skolestart høsten 2018, men vi tviler på at rådmannen kan klare en slik prosess innen en slik tidsramme. For oss har kvalitet i skole vært viktig. I KOSTRA-tall ser vi at vi har en forholdsvis kostbar skolesektor sammenlignet med tilsvarende kommuner. Dette sier oss at vi kan få mer kvalitet for mindre penger med en endret skolestruktur. Dette var også vårt hovedargument i fjorårets debatt om saken, sier gruppelederen.

Kan skje fra høsten 2018

SVs Siv Furunes peker på at skolestruktursaken allerede er utredet.

– Nå må vi i tillegg se helhetlig på skole og barnehage, og komme til en konklusjon så snart som mulig. Gjerne slik at endringen kan gjøres ved skolestart høsten 2018. SV ønsker en endring av skolestrukturen for å sikre et godt pedagogisk tilbud. Ansatte får bedre handlingsrom til å gjøre en god jobb, med litt større fagmiljø og rom for fleksibilitet. Samtidig handler det om læringsmiljøet til barna, og vi unngår fådelte skoler. I Inderøy er avstandene små og folk som bor i grendene er drivende dyktige til å utvikle lokalsamfunnet sitt. Argumentet om skolevei og grendeutvikling ikke kan overskygge skolefaglige hensyn. Dessuten har klassene på ungdomsskolen blitt større, og det går utover de samme ungene, sier hun.

– Dårlig dømmekraft

Venstres Knut Øye Brandsås har følgende kommentar:

– Det er bra at Sp tar til fornuft og tar et skritt i riktig retning i denne saken – det er til det beste for både lærerne og elevene. Det er derimot synd at Sps dårlige dømmekraft i denne saken har gått utover nettopp lærerne og elevene i et helt år. Størstedelen av grunnlaget for saken er allerede lagt, så det bør være en prioritet å få gjennomført dette så fort som mulig. Etter mitt syn er det pedagogiske opplegget definitivt det viktigste, men det som er så bra med denne saken, er at her kan man spare penger på å gi et bedre tilbud til både lærere og elever, sier han.

Inderøyningen har bedt om kommentar fra KrFs kommunestyrerepresentant, men den fikk vi dessverre ikke sfå på plass før avisa gikk i trykken.