Mottok førjulsgave

7. desember fikk Mosvik barnehage en gledelig førjulsgave. Barnehagen fikk overrakt en lydmåler. Det var Steinkjer hørselslag som kom med gaven.

MED KAKE: F.v. enhetsleder Rita Gjestad Aarnes, kasserer i Steinkjer hørselslag Trond Kyrre Skevik, styrer i Mosvik barnehage Toril Alstad og leder i Steinkjer hørselslag Vigdis Nyhus. 

FIKK GAVE: Bak f.v. June Sofie Grande, Hanna Berger. Foran f.v. Ruben Sundseth, Henrik Sundseth og Christian Jenssen. 

Nyheter

Steinkjer hørselslag gir hvert år bort et apparat for støymåling til en barnehage. Lydmåleren skal hjelpe til med å kontrollere støyen i barnehagen og gi barna større bevissthet om støy. Det er en enkel innretning som henges på veggen og viser, som et trafikklys med grønt, gult og rødt lys, om lydnivået er greit eller om det er på tide å begrense støyen.

Grønt lys for innestemmen

Leder av Steinkjer hørselslag Vigdis Nyhus orienterte om at nær én million nordmenn har nedsatt hørsel.

Gaven til barnehagen er et bidrag til å fokusere på hva støy kan gjøre med hørselen på lengre sikt. Barnehagebarna viste stor begeistring over det de mente lignet svært på trafikklys, og de skjønte straks at når lampen lyste rødt var det på tide å dempe seg, også for de voksne. Helst ønsker man at det lyser i det grønne lyset, da er innestemmen på plass.

450 medlemmer

Steinkjer hørselslag er lokallag for hørselshemmedes landsforbund i kommunene Steinkjer, Inderøy og Verran. Laget har rundt 450 medlemmer og arbeider for hørselssaken på ymse vis. Beboere på flere eldreinstitusjoner i Inderøy har fast kontakt med hørselshjelpere i laget. Kasserer i hørselslaget Trond Kyrre Skevik fortalte at de også var opptatt av å forebygge skader på hørsel. Støy er viktig årsak til nedsatt hørsel, det kan føre til øresus, stress og muskelspenninger. Dette kan ramme både barn og ansatte i barnehager.

Mange barn sliter med øresus

Undersøkelser viser at hvert sjette barn har øresus på grunn av støy, men hver fjerde barnehageansatt opplever en hørselsskade. Dette tar selvfølgelig Inderøy kommune på alvor og setter derfor ekstra stor pris på gaven som har fått navnet Lydia, den skal henge på veggen i Mosvik barnehage og bidra til et godt hørselsklima for små og store.

Rådgiver oppvekst i kommunen, Heidi Henriksen, takket for gaven, og enhetsleder og styrer ved Mosvik barnehage bød på kaffe, saft og kake.

Henriksen presiserte at måling av lyd i barnehagen også gjøres i forbindelse med oppfølging av miljøretta helsevern på den enkelte enhet og på det enkelte tjenestested.