Penger til Kølhagen

I sitt siste møte før sammenslåingen med sørfylket har fylkesrådet bevilget midler til Kølhagen-prosjektet på Straumen.

FORNØYDE: Næringssjef Trygve Wannebo og ordfører Ida Stuberg er meget tilfreds over at Fylkesrådet har bevilget penger til prosjektet «Kølhagen – attraktiv møteplass på land og til sjøs i Straumen sentrum». 

Nyheter

1,5 millioner kroner er summen som fylkeskommunen stiller til disposisjon. Prosjektet har fått benevnelsen «Kølhagen – attraktiv møteplass på land og til sjøs i Straumen sentrum». Ordfører Ida Stuberg og næringssjef Trygve Wannebo er svært tilfredse over vedtaket.

Skal styrke Straumen

– Kjempebra. Nå setter vi gang med detaljplanleggingen. Da skal selvsagt naboer og andre berørte få komme med sine meninger og innspill. Vår intensjon er at dette skal bli best mulig for flest mulig, sier næringssjefen.

Stuberg er enig.

– Gjennom prosjektet ønsker kommunen å skape et nytt park- og kaianlegg i sentrum med formål å styrke Straumen som sentrumsområde og å skape bolyst og attraktivitet for næringsliv, innbyggere og besøkende, sier hun.

Betydelig satsing

Wannebo peker på at kommunen gjennom Inderøy 2020-programmet satset betydelig på utvikling av kommunesenteret Straumen.

– Kommunen kjøpte tomta mellom Rød- og «Grønnbrygga» med intensjon om å utvikle den til en ny og attraktiv møteplass både for innbyggerne og besøkende fra sjøs og til lands.

Det er blant annet planlagt en brygge for dem som kommer sjøvegen og gangbane for dem som kommer fra Nergata i Straumen sentrum. Området skal forbindes med Meieribakken og over til Nessjordet via undergangen under FV 755, sier han.

Kontakt mellom sjø og sentrum

Ida Stuberg innrømmer at det i Straumen i de siste årene har vært en litt negativ utvikling med tanke på at næringsvirksomheten som tidligere var lokalisert i sentrum har flyttet ut. På sikt kan dette redusere sentrums attraktivitet sett fra et reiselivssynspunkt.

– Nå har kommunen kjøpt tomta som er den eneste i sentrumsområdet på Straumen hvor allmennheten kan ha fri tilgang. Straumen har regional kulturminneinteresse. Prosjektet har som intensjon å skape kontakt mellom sjøen og sentrumsområdet. Eksempelvis vil Nils Aas Kunstverksteds planer om utvikling av et fjordturismetilbud styrkes hvis det nå etableres kai her i Kølhagen, avslutter hun.